Working Smarter by IoT & Digital Transformation

IoT và xu hướng HaaS – Hardware as a Service

Xu hướng IoT tăng trưởng mạnh trong tương lai sẽ cho ra đời một dịch vụ mới : HaaS - Hardware As a Service (Phần cứng như một dịch vụ). Chúng ta hãy cùng SmartFactoryVN tìm hiểu Khái niệm cùng lợi ích của dịch vụ này nhé. Là một người sử…