Browsing loại

Kiến thức

Công nghệ Blockchain hoạt động như thế nào?

có ba công nghệ chính kết hợp để tạo ra một blockchain. Không ai trong số đó là mới. Thay vào đó, nó là sự kết hợp và ứng dụng của chúng là mới. Các công nghệ này là: 1) mật mã khoá riêng, 2) một mạng lưới phân phối với sổ cái được chia…

Hyperledger là gì ?

Hyperledger là gì? Chúng ta hãy bắt đầu với những gì Hyperledger không thuộc về như mọi người đã thường nghĩ : Không phải là một công ty, Không phải là một cryptocurrency, Không phải là một blockchain. Hyperledger là một cái gì đó giống…

Blockchain hoạt động như thế nào ?

"Blockchain hoạt động như thế nào" là một câu hỏi rất nhiều người quan tâm. Việc nắm rõ kiến thức nền tảng của Blockchain và cách thức nó hoạt động sẽ giúp bạn sẽ không phải lạc lối và mịt mù trong giai đoạn bùng nổ của công nghệ này và các…

Xu thế hội tụ của AI và Blockchain

Tại sao một sự thông minh phân quyền có thể ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta ? Không thể phủ nhận rằng AI và blockchain là hai trong số những công nghệ chính đang thúc đẩy tốc độ đổi mới và đưa ra những thay đổi cơ bản trong mọi…

Giải nghĩa về Oracles trong Blockchain

Trong giới IT, hẳn ai cũng biết  không hề xa lạ, Oracle là tên của một hãng phần mềm, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến trên thế giới. Hãng Oracle ra đời đầu những năm 70 của thế kỷ 20 tại nước Mỹ. Khởi đầu với phần mềm quản trị Cơ sở…