Browsing loại

News

Bosch bán công ty sản xuất cánh tay máy đóng gói

Bosch đã công bố ý định bán mảng kinh doanh máy móc đóng gói của mình cho công ty đầu tư CVC Capital Partners của Luxembourg. Công ty công nghệ đóng gói của Bosch sẽ giữ lại tất cả các cộng sự trên 15 quốc gia. Công ty có trụ sở tại…

Tương lai doanh nghiệp: Con người hay công nghệ ?

Trong một tương lai được định nghĩa bởi trí thông minh nhân tạo và tự động hóa, các doanh nghiệp đang dựa vào con người để khác biệt hóa. Doanh nghiệp nhìn thấy chìa khóa thành công của tương lai thông qua việc kết hợp nhân sự tài năng với…