Browsing loại

ERP – MES – PLM

Sự khác biệt giữa phần mềm EAM và CMMS

Khi nói đến việc quản lý tài sản của bạn, bạn muốn chắc chắn rằng bạn đang chọn đúng loại phần mềm. Quản lý tài sản doanh nghiệp ( EAM ) và hệ thống quản lý bảo trì ( CMMS ) đều là hệ thống quản lý / bảo trì tài sản và giống nhau theo nhiều…