Working Smarter by IoT & Digital Transformation
Browsing loại

Companies

Intel OpenVINO: Chiến lược AI & Machine Vision tuyệt vời !

Trong nhiều năm qua, Intel INTC đã mua lại bốn công ty để mở rộng thị trường AI: Nervana, Movidius, MobileEye và Altera. Gần đây nhất Bây giờ công ty đã công bố một chiến lược phần mềm mới đó là Intel OpenVINO để thống nhất các dịch vụ này…

Dassault Systèmes mua lại IQMS (ERP-MES)

Gần sáu năm sau khi mua lại Apriso, Dassault Systèmes tiếp tục mở rộng công nghệ hoạt động sản xuất của mình với việc mua lại nhà cung cấp phần mềm ERP và MES IQMS. Được biết đến như là nhà cung cấp phần mềm kỹ thuật và thiết kế thông…