Working Smarter by IoT & Digital Transformation
Browsing loại

Digital Transformation

Xung quanh công nghiệp 4.0, sự thật hay đồn thổi ?

Thuật ngữ  công nghiệp 4.0 này làm cho các nhà tiếp thị một trào lưu mới để định vị lại một số công nghệ đang tồn tại lâu đời, trong khi sự chuyển đổi thực sự vẫn chưa xảy ra. Các cuộc thảo luận xung quanh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ…