Working Smarter by IoT & Digital Transformation
Browsing loại

Technical Writer

Kiến trúc bảo mật cybersecurity cho SCADA – IoT

Sự phát triển của Internet of Things (IoT) đã giúp cuộc sống trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp trong vài năm qua, nhưng mặt khác, an ninh mạng là một thách thức mới nổi. Đối với các nhà sản xuất…