Browsing loại

Smart Factory

Ứng dụng Edge Computing trong IIoT

Như đã biết Điện toán biên là một mô hình điện toán phân tán, mang tính toán và lưu trữ dữ liệu đến gần vị trí cần thiết hơn, để cải thiện thời gian phản hồi và tiết kiệm băng thông cho toàn hệ thống. Từ khi Edge Computing ra đời, các ứng…

Smart Factory – nhà máy thông minh là gì ?

Gần đây thuật ngữ Smart Factory cũng như Connected Factory đang được nhiều người tìm kiếm trên Google, Linkedin cũng như trong các diễn đàn Group lớn về Số hóa, công nghiệp 4.0. Tuy nhiên qua tìm hiểu chúng tôi nhận thấy các tài liệu trên…