Browsing loại

Smart Factory

Công nghệ : làm sao để tích hợp IT/OT ?

Kỹ sư I&C và vai trò của I&C trong các dự án hội tụ IT-OT Kỹ sư C&I – Control and Instrumentation Engineer là kỹ sư Đo lường Điều khiển hay Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, vận hành các…