Working Smarter by IoT & Digital Transformation
Browsing loại

Smart Factory

Vai trò của MES trong thế giới IIoT

Khi Internet vạn vật công nghiệp (IIoT) tiếp tục đạt được động lực trong sản xuất, nhiều người tự hỏi về tương lai của các hệ thống thực thi sản xuất và mối quan hệ của chúng với các sáng kiến ​​số hóa. Hệ thống MES có biến mất trong tương…

SAS Automotive Systems : Dẫn đầu bằng số hóa

Với sự thay đổi của ngành công nghiệp sản xuất phụ tùng Ô tô, Freddy Torres, Giám đốc Operation Excellence Doanh nghiệp của SAS Automotive Systems, thảo luận về cách công ty của ông sử dụng công nghệ để thúc đẩy hoạt động sản xuất và kinh…