Browsing loại

SCADA – IIOT

So sánh SCADA và IIOT qua 1 ứng dụng thực tiễn

IoT công nghiệp (IIoT) và khái niệm nhà máy được kết nối hiện đang là chủ đề nóng trong ngành công nghiệp. Tuy nhiên, thường có sự nhầm lẫn giữa các chuyên gia trong các cuộc thảo luận cả trực tuyến và ngoại tuyến về vai trò của IIoT. Các…