Browsing loại

SCADA – IIOT

Đề xuất phương án tích hợp IT-OT dễ dàng hơn

Có nhiều suy đoán rằng việc tích hợp cơ sở hạ tầng hoạt động như hệ thống điều khiển và data historian với cơ sở hạ tầng IT như ERP và Business Intelligence (BI) để đạt được mục tiêu chuyển đổi số (Digitalization) (DX) sẽ rất khó khăn, tuy…

Công nghệ : làm sao để tích hợp IT/OT ?

Kỹ sư I&C và vai trò của I&C trong các dự án hội tụ IT-OT Kỹ sư C&I – Control and Instrumentation Engineer là kỹ sư Đo lường Điều khiển hay Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, vận hành các…