Browsing loại

SCADA – IIOT

Tìm hiểu về công nghệ Lora và cách hoạt động

Chắc hẳn, thuật ngữ LoRa đã được các bạn nghe nhiều trong các ứng dụng liên quan IoT, Smart City,...Hôm nay, SmartFactoryvn và các bạn sẽ cùng tìm hiểu khái niệm cơ bản về LoRa nhé! Lora là gì LoRa là viết tắt của Long Range Radio được…

Ứng dụng IoT trong Lean Six Sigma

Bất cứ điều gì có thể đo lường được thì có thể theo dõi được và bất cứ điều gì có thể theo dõi được thì có thể cải thiện được. Một hệ thống hoặc quy trình có thể được cải thiện bằng cách xác định lý do cho độ lệch (hoặc biến thể) của nó…