Browsing loại

Supply chain managment

ABA Cooltrans làm nóng chuỗi logistics lạnh

Sau 3 năm kể từ khi ABA được Mekong Capital rót hàng triệu USD, Công ty đã có những thay đổi ngoạn mục. Kể từ khi thành lập (năm 2008), ABA nhạy bén khi chọn ngách logistics lạnh để dấn bước. Ở thời điểm ấy, thị trường logistics lạnh là…