Browsing loại

Technology

Ứng dụng Edge Computing trong IIoT (Phần 2)

Khi các điện toán đám mây được giới thiệu lần đầu tiên, xu hướng chuyển sang mọi thứ vào đám mây, nhưng do độ trễ của mạng và chi phí để truyền một lượng lớn dữ liệu, các nhiệm vụ hợp lý hơn vẫn được đặt tại biên. Với sự cải thiện về sức…

7 ứng dụng của RPA trong sản xuất thường gặp

Sản xuất Tự động hóa gần đây đã thu hút những đổi mới trong các nhà máy trong các lĩnh vực khác nhau. Các robot pick and place, robot kiểm tra chất lượng được triển khai nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên đó là robot ở các công đoạn vận…