Browsing loại

AI – Machine Learning

Forbes : Edge AI sẽ là mỏ vàng tiếp theo ?

Trong một bài viết hấp dẫn trên MIT Technology Review, "Làm thế nào cloud AI có thể tạo ra những công ty giàu nhất từ ​​trước đến nay" , Peter Burrows lập luận rằng làn sóng tiếp theo của AI sẽ là một chiến thắng toàn diện ở trên…