Browsing loại

Blockchain

Top 10 chiến lược công nghệ cho năm 2019

AI Foundation Khả năng sử dụng Trí thông minh nhân tạo (AI) để tăng cường việc ra quyết định, phát minh lại mô hình kinh doanh và hệ sinh thái và làm lại trải nghiệm của khách hàng sẽ thúc đẩy sự chi trả cho các sáng…

5 dự án Blockchain phục vụ cho y học

Blockchain đang trở thành công nghệ truy cập để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu, ngày càng có nhiều ngành bắt đầu triển khai nó trong nhiều lĩnh vực khác nhau để cung cấp tính minh bạch, bảo mật và khả năng truy cập. Ngành y tế cũng đã bắt…

Thế hệ tiếp theo của Blockchain và IoT

Vào 9/8 vừa qua, TUL, Taiwan Tech và IBL (Infinity Blockchain Labs) chính thức ký biên bản hợp tác phát triển các dự án Blockchain và IoT. Biên bản hợp tác chính thức giữa TUL Corporation, Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan…