Working Smarter by IoT & Digital Transformation
Browsing loại

Computer Vision

Thị giác máy tính (Computer Vision) là gì?

Thị giác máy tính là một lĩnh vực trong Artificial Intelligence và Computer Science (Trí tuệ nhân tạo và Khoa học máy tính) nhằm giúp máy tính có được khả năng nhìn và hiểu giống như con người. Tạo ra một chiếc máy nhìn được như cách con…