Browsing loại

Cybersecurity

Blockchain và vấn đề bảo mật dữ liệu cá nhân

Vấn đề về bảo mật cá nhân ngày nay TBKTSG) - Sự phát triển không ngừng của công nghệ đang làm cuộc sống thay đổi với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Tuy nhiên, đi kèm với những tiện ích mà công nghệ mang đến là những thách thức mới mẻ và không…