Browsing loại

Digitilization

Giới thiệu về SAP Fiori – UX

SAP Fiori Cá nhân hóa và đơn giản hóa trải nghiệm người dùng (UX) cho các ứng dụng SAP của bạn. Sử dụng các nguyên tắc thiết kế UX hiện đại, SAP Fiori mang đến trải nghiệm người dùng ở cấp độ người dùng dựa trên vai trò trên tất cả…

Top 10 chiến lược công nghệ cho năm 2019

AI Foundation Khả năng sử dụng Trí thông minh nhân tạo (AI) để tăng cường việc ra quyết định, phát minh lại mô hình kinh doanh và hệ sinh thái và làm lại trải nghiệm của khách hàng sẽ thúc đẩy sự chi trả cho các sáng…