Working Smarter by IoT & Digital Transformation
Browsing loại

Edge Computing

Forbes: 10 xu hướng chuyển đổi số hàng đầu năm 2020

Trong vài năm qua, hầu hết các cuộc thảo luận về xu hướng Chuyển đổi kỹ thuật số của năm tới đã bắt đầu cảm thấy một chút lặp đi lặp lại: Cloud, Edge Computing , IoT, AR và có vẻ như những là bình mới rượu cũ. Năm 2020 sẽ là một khởi đầu từ…

Vai trò của SCADA Trong Công nghiệp 4.0

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách Internet vạn vật công nghiệp (IIoT) và  hệ thống kiểm soát giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) có thể cải thiện hoạt động của sản xuất như thế nào trong bài viết này. The Industrial Internet of Things…