Working Smarter by IoT & Digital Transformation
Browsing loại

IoT & IIoT

Ứng dụng smart office với công nghệ IoT

Ứng dụng Internet of Things , hoặc IOT, là một cơ sở hạ tầng ngày càng tăng của các đối tượng internet cho phép khác nhau, từ máy hút bụi để bóng đèn, tất cả nhằm tăng kiểm soát, tự động hóa và thậm chí thu thập dữ liệu. IoT có thể là một…

Kiến trúc bảo mật cybersecurity cho SCADA – IoT

Sự phát triển của Internet of Things (IoT) đã giúp cuộc sống trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp trong vài năm qua, nhưng mặt khác, an ninh mạng là một thách thức mới nổi. Đối với các nhà sản xuất…