Browsing loại

IOT

Bionics và IoT: Man Machines

Hầu hết mọi người nghĩ về khoa học viễn tưởng khi họ nghe thấy từ "cyborg". Nhưng chúng ta không phải đi xem phim để tìm các ví dụ về các cải tiến của con người được mô tả ở đây là Bionics và IoT. bài viết bởi Rainer Claassen. Bionics là…

Phân loại các hệ thống IoT qua các ví dụ

Khi xem xét sự đa dạng của các hệ thống IoT, chúng ta có thể khó quyết định những gì chúng ta thực sự cần. Số lượng các giải pháp IoT đang tăng với tốc độ khá ấn tượng và các hệ thống này được thiết kế để thực hiện các chức năng khác nhau.…