Browsing loại

IOT

Tích hợp Blockchain và IoT (Phần 1)

Sự giao thoa giữa blockchain và Internet of Things (IoT) đã nổi lên như một trong những trường hợp sử dụng hứa hẹn nhất cho blockchain. Chúng ta thường nghe về các hệ sinh thái từ máy sang máy (M2M) tự trị, một ngày nào đó sẽ chạy trên…

Chuyển đổi kỹ thuật số IoT cho Field Service

Field Service  rất phức tạp và bao gồm nhiều tham số để chẩn đoán tối ưu hóa, cung cấp kỹ thuật viên lành nghề, phân phối các bộ phận chính xác và bảo dưỡng cuối cùng của sản phẩm. Với khả năng kết nối và đặc biệt là với Internet of…