Browsing loại

Blockchain

Tích hợp Blockchain và IoT

Sự giao thoa giữa blockchain và Internet of Things (IoT) đã nổi lên như một trong những trường hợp sử dụng hứa hẹn nhất cho blockchain. Chúng ta thường nghe về các hệ sinh thái từ máy sang máy (M2M) tự trị, một ngày nào đó sẽ chạy trên…

Top 10 chiến lược công nghệ cho năm 2019

AI Foundation Khả năng sử dụng Trí thông minh nhân tạo (AI) để tăng cường việc ra quyết định, phát minh lại mô hình kinh doanh và hệ sinh thái và làm lại trải nghiệm của khách hàng sẽ thúc đẩy sự chi trả cho các sáng…

5 dự án Blockchain phục vụ cho y học

Blockchain đang trở thành công nghệ truy cập để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu, ngày càng có nhiều ngành bắt đầu triển khai nó trong nhiều lĩnh vực khác nhau để cung cấp tính minh bạch, bảo mật và khả năng truy cập. Ngành y tế cũng đã bắt…