Browsing loại

Robotics

Bionics và IoT: Man Machines

Hầu hết mọi người nghĩ về khoa học viễn tưởng khi họ nghe thấy từ "cyborg". Nhưng chúng ta không phải đi xem phim để tìm các ví dụ về các cải tiến của con người được mô tả ở đây là Bionics và IoT. bài viết bởi Rainer Claassen. Bionics là…

Thị giác máy tính (Computer Vision) trong sản xuất

Về mặt công nghệ số, Thị giác máy tính (computer vision) đã ra lâu đời và Thị giác máy tính (Computer vision) là một yếu tố thiết yếu của tự động hóa và sẽ rất quan trọng đối với việc tạo ra các nhà máy thông minh - smart factory của Công…