Browsing: Industrial IoT Solutions

Tập đoàn FPT là nhà cung cấp dịch vụ công nghệ và CNTT hàng đầu thế giới có trụ sở…

– Consulting, designing and implementing Global ERP Manufacturing Solutions (MFG/PRO QAD ERP) – Consulting, designing and implementing Artificial Intelligence (AI),…

Trackify.vn là đơn vị hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai các dự án trong lĩnh vực IoT và…

MIND – a company trying to pioneer in providing Technology 4.0 solutions and equipment in fields in VietNam, especially digitization…