Browsing: Business & Technology Consulting

Tập đoàn FPT là nhà cung cấp dịch vụ công nghệ và CNTT hàng đầu thế giới có trụ sở…

– Consulting, designing and implementing Global ERP Manufacturing Solutions (MFG/PRO QAD ERP) – Consulting, designing and implementing Artificial Intelligence (AI),…

Trackify.vn là đơn vị hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai các dự án trong lĩnh vực IoT và…