Bản sao kỹ thuật số – Digital Twin là gì ? Tiềm năng của Digital Twin trong chuyển đổi số ?

Nhiều thông tin gần đây được xuất bản bởi IDC nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số (Digitalization) và nhu cầu cho các công ty cho phép một mạng lưới các Bản sao kỹ thuật số (digital twin) để duy trì tính cạnh tranh phát triển bền vững. Một cuộc cách mạng đang được diễn ra … Đọc tiếp Bản sao kỹ thuật số – Digital Twin là gì ? Tiềm năng của Digital Twin trong chuyển đổi số ?