Bosch bán công ty sản xuất cánh tay máy đóng gói

Bosch đã công bố ý định bán mảng kinh doanh máy móc đóng gói của mình cho công ty đầu tư CVC Capital Partners của Luxembourg.

Công ty công nghệ đóng gói của Bosch sẽ giữ lại tất cả các cộng sự trên 15 quốc gia. Công ty có trụ sở tại Waibleden, Đức sẽ trở thành một phần của một tổ chức mới thành lập, với CVC đã được chọn là bên được mua nhờ vào chuyên môn công nghiệp và chiến lược tăng trưởng. Việc mua bán được thúc đẩy bởi sự hợp nhất tại doanh nghiệp, với một động lực tăng cường cho chuyển đổi số.

Tiến sĩ Stefan Hartung, thành viên hội đồng quản trị của Robert Bosch GmbH và chủ tịch hội đồng giám sát Robert Bosch Packaging Technology GmbH, cho biết:

Với kinh nghiệm của mình trong các công ty đang phát triển trong thời gian dài, chuyên môn công nghiệp rộng lớn và chiến lược khả thi của nó để đưa bộ phận về phía trước, CVC là lựa chọn đúng đắn cho chúng tôi. Khái niệm tăng trưởng mà nó đã trình bày, cũng như các khoản đầu tư mà nó dự định thực hiện, rất hứa hẹn. Đối với Công nghệ đóng gói và tất cả các cộng sự, mục tiêu của chúng tôi là tìm một chủ sở hữu mới đáng tin cậy với cách tiếp cận lâu dài, dưới sự lãnh đạo mà doanh nghiệp có thể phát triển thành công. Chúng tôi đã đạt được điều đó.

Một mức giá không được tiết lộ, nhưng thỏa thuận dự kiến ​​sẽ chốt vào cuối năm nay theo chống độc quyền và các phê duyệt khác.

Tiến sĩ Alexander Dibelius, Đối tác quản lý của CVC, cho biết:

Công nghệ bao bì của Bosch là một công ty mạnh trong một thị trường hấp dẫn với triển vọng tăng trưởng dài hạn. Công nghệ đóng gói có danh tiếng tuyệt vời về chất lượng và sự đổi mới, phạm vi sản phẩm rộng, dấu ấn toàn cầu và các cộng sự giàu kinh nghiệm. Cùng với đội ngũ quản lý, chúng tôi sẽ làm việc để đưa doanh nghiệp tiến lên trong những năm tới và để làm cho nó cạnh tranh hơn nữa.

Đăng ký để nhận ebook
Đăng ký để nhận ebook "Ứng dụng IoT" từ chúng tôi.
Đăng ký để được nhận ebook "The Technical Foundations of IoT" và "Building Arduino Projects for the Internet of Things ".