Working Smarter by IoT & Digital Transformation

Con người và dữ liệu trong MOM và PLM trong xu thế IIOT

0 201

Quản lý quy trình sản xuất trong xu thế IIOT

Quản lý quy trình sản xuất (MPM) giải quyết việc thiết kế các quy trình sản xuất từ ​​thiết kế sản phẩm đến kỹ thuật đến sản xuất BOM nguyên vật liệu và nó xác định cách thức sản phẩm sẽ được xây dựng. Đó là quá trình kết hợp quản lý vòng đời sản phẩm (PLM – Product Lifecycle Management) và Quản lý hoạt động sản xuất (MOM- Manufacturing Operation Management) để đảm bảo khả năng sản xuất và hiệu quả của quá trình sản xuất.

Đám mây vòng đời Xác định và chuyển đổi các BOM là một phần quan trọng của MPM và thường là một quá trình lấy con người làm trung tâm. Các công cụ có sẵn để giúp chuyển đổi các BOM và các hệ thống PLM đảm bảo các phiên bản BOM khác nhau phù hợp. Nhưng phần lớn giá trị gia tăng đến từ các kỹ sư thiết kế và sản xuất xử lý dữ liệu. Các phiên bản này sẽ được sử dụng ngoài PLM và MOM, và vì vậy việc quản lý dữ liệu là rất quan trọng; trong đó có một vấn đề muôn thuở: quản lý dữ liệu chủ chốt (Master data management).

Nhiệm vụ chính của các hệ thống kinh doanh của công ty như ERP là xử lý dữ liệu trên toàn doanh nghiệp. ERP có hệ thống để đảm bảo dữ liệu phù hợp giữa các ứng dụng và hỗ trợ dữ liệu sản xuất cho các quy trình kinh doanh do họ phụ trách. Ví dụ: hệ thống mua hàng biết những bộ phận nào cần mua và ứng dụng bán hàng biết cách định cấu hình sản phẩm cho khách hàng. Cả hai hệ thống này đều yêu cầu BOM riêng phù hợp với BOM kỹ thuật chính (EBOM) và BOM sản xuất (MBOM). Hầu hết các ERP quản lý chúng trong các hệ thống MDM của họ. Các hệ thống PLM duy trì quan điểm của các kỹ sư về sự thật cạnh tranh với các hệ thống ERP có quan điểm của CNTT và không ai chiến thắng.

Quảng cáo

Dữ liệu trong xu thế IIoT

Nền tảng IIoTTheo Định nghĩa LNSResearch thì nền tảng Internet vạn vật công nghiệp (IIoT) bao gồm quản lý dữ liệu từ Cloud đến Edge . Chúng tôi đã thảo luận về cách dữ liệu MOM sẽ di chuyển sang nền tảng IIoT . Với PLM, mọi thứ hơi khác một chút vì các nhà cung cấp phần mềm thiết kế hàng đầu đang dựa trên hầu hết việc quản lý dữ liệu thiết kế và vận hành của họ trên các xương sống PLM đã tồn tại một thời gian. Có một số lợi ích ngắn hạn thực sự cho sản xuất khi việc tích hợp dữ liệu MPM từ thiết kế và sản xuất trở nên đơn giản (và không có tranh luận về việc dữ liệu chủ nằm ở đâu).

Có những quyết định dài hạn quan trọng được đưa ra về dữ liệu chủ trong toàn doanh nghiệp. Hầu hết các quyết định này không mang tính kỹ thuật nhưng có thể được áp dụng bởi các nhà cung cấp nếu các nhà sản xuất không xác định kiến ​​trúc doanh nghiệp và hoạt động của họ, một cách nhất quán và gắn kết. Đây là một lĩnh vực cổ điển của sự hội tụ công nghệ thông tin / công nghệ thông tin (IT / OT) – nơi đặt và kiểm soát dữ liệu thiết kế tổng thể, đặc biệt là MBOM và EBOM (hầu hết các BOM khác có quan điểm khác nhau về những điều này). Một số nhà sản xuất muốn dữ liệu PLM liên quan chặt chẽ với các công cụ thiết kế được sử dụng để tạo ra nó và sẽ xây dựng các xương sống PLM của họ để hỗ trợ sản xuất. Đây là trường hợp đặc biệt đối với các nhà sản xuất rời rạc phức tạp, nơi thiết kế kỹ thuật là hoạt động chính để tạo ra sản phẩm và sản xuất. Những nhà sản xuất cần phải làm việc vớiCác nhà cung cấp PLM trên lộ trình hướng tới một nền tảng IIoT sẽ hỗ trợ PLM và các hệ thống kinh doanh.

Nhiều nhà sản xuất chưa tích hợp chặt chẽ CNTT / OT có thể sử dụng hai bộ dữ liệu chính độc lập – EBOM (Engineering BOM) và MBOM (Manufacturing BOM) trong hệ thống PLM và Sales BOM và các bộ phận khác trong ERP. Điều quan trọng cần lưu ý là nhiều nhà cung cấp ERP lớn có hệ thống PLM hoàn toàn được tích hợp vào dịch vụ của họ. Chúng có thể được sử dụng với nhiều công cụ kỹ thuật và CAD. Điều này cho phép MDM đầy đủ tập trung vào ERP nhưng có thể không có khả năng hỗ trợ MPM.

Khi chúng ta tiến tới dữ liệu dựa trên nền tảng IIoT, đây là một số điều cần làm:

  • Đảm bảo rằng các kiến ​​trúc doanh nghiệp và hoạt động có thể cùng tồn tại, đặc biệt là trong khi tích hợp thiết kế và sản xuất sản phẩm
  • Xác định các yêu cầu cho BOM và quản lý dữ liệu thiết kế khác trên toàn doanh nghiệp và đảm bảo rằng nền tảng IIoT của bạn có thể hỗ trợ nó
  • Nói chuyện! Hầu hết các khó khăn của quản lý BOM liên quan đến việc thiếu giao tiếp giữa CNTT và OT, và một lượng lớn không được phát minh ở đây.
Đăng ký để nhận ebook
Đăng ký để nhận ebook "Những điều cơ bản cần biết về Smart Factory và công nghệ IoT" từ chúng tôi.
Đăng ký để được nhận ebook "Những điều cơ bản cần biết về Smart Factory và công nghệ IoT".

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.