Giới thiệu giải pháp PLM ENOVIA của DASSAULT SYSTÈMES

Giới thiệu về Dassault Systemes Dassault Systèmes (DS) là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về phần mềm 3D và các giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm (PLM). Hiện đơn vị này có tới 130.000 khách hàng tại hơn 80 quốc gia. Các sản phẩm thiết kế của Dassault Systemes đã được … Đọc tiếp Giới thiệu giải pháp PLM ENOVIA của DASSAULT SYSTÈMES