Working Smarter by IoT & Digital Transformation

Các bước cơ bản khi triển khai hệ thống thực thi sản xuất MES

0 1.530

MES cũng là 1 hệ thống IT trong doanh nghiệp nên quy trình triển khai MES cũng không nằm ngoài những phương pháp cơ bản của 1 dự án công nghệ thông tin.Tuy nhiên vì hệ thống MES là khu vực giao thoa giữa lớp OT và IT trong doanh nghiệp nên cũng có những điểm đặc thù so với khi triển khai hệ thống ERP.

Bài viết hướng dẫn này chúng tôi mong muốn giới thiệu một số thông tin cần thiết cũng như phương pháp luận trong quá trình triển khai hệ thống thực thi sản xuất – MES cho doanh nghiệp của bạn.

Triển khai hệ thống thực thi sản xuất – MES

Lựa chọn giải pháp MES phù hợp

Nếu một hệ thống điều hành sản xuất MES mới sẽ được cài đặt trong một công ty, trước hết phải mua các thành phần công nghệ, phần mềm và phần cứng. Sau đó, việc triển khai các thành phần kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT ) đã có của business và sau đó đào tạo nhân viên và thích ứng các quy trình kinh doanh với hệ thống thông tin có liên quan đến khía cạnh này. Bản chất MES cũng là 1 hệ thống IT trong doanh nghiệp nên quy trình triển khai MES cũng không nằm ngoài những phương pháp cơ bản của dự án công nghệ thông tin.

Việc lựa chọn các thành phần phần cứng của MES phụ thuộc vào phần mềm. Ở đây, phải quyết định xem có nên mua một máy chủ hay cả mạng máy tính hay không, kiến ​​trúc bộ xử lý nào là cần thiết và những thành phần nào khác là cần thiết. Và việc lựa chọn phần mềm nói chung khó khăn hơn nhiều so với việc lựa chọn các thành phần phần cứng.

Nếu cần phần mềm mới, thì câu hỏi đặt ra là nên mua phần mềm tiêu chuẩn hay phần mềm riêng lẻ được phát triển. Phần mềm tiêu chuẩn đã được sản xuất trước và bao gồm một hoặc nhiều quy trình kinh doanh hoàn toàn với một hoặc nhiều chương trình. Mặt khác, phần mềm đóng gói các tùy chỉnh được tạo ra đặc biệt cho một tổ chức và có thể được phát triển bởi chính tổ chức hoặc nhà cung cấp bên ngoài.Trong thực tế, một biến thể hỗn hợp của phần mềm tiêu chuẩn với một số lượng nhỏ các phần mở rộng riêng lẻ có thể cần thiết đối với 1 hệ thống thực thi sản xuất – MES.

Hiện nay hầu như các giải pháp MES đều đi theo xu hướng hỗn hợp : 1 bộ tiêu chuẩn theo ngành (sản xuất rời rạc hoặc sản xuất liên tục ) cùng bộ templates + các chức năng có thể customize theo mô hình thực tế của khách hàng.

Giải pháp MES phù hợp nhất với nhu cầu cụ thể của các nhà sản xuất toàn cầu là một giải pháp đáp ứng các yêu cầu về thời gian đáp ứng của tổ chức trên toàn bộ doanh nghiệp được đồng bộ hóa toàn cầu.

Hệ thống MES được lựa chọn phải có hiệu quả và đáp ứng các tiêu chí kinh doanh sau đây:

 • Cải thiện quy trình và chất lượng sản xuất.
 • Giảm sự tham gia của IT và giảm chi phí IT dưới khu vực sản xuất
 • Dễ dàng hỗ trợ nhiều nhà máy ở nhiều thành phố, quốc gia và / hoặc châu lục
 • Tích hợp với các hệ thống sản xuất và kinh doanh quan trọng hiện có
 • Hỗ trợ nhanh chóng các thay đổi được lên kế hoạch và đột xuất trong chu kỳ sản xuất trong doanh nghiệp
 • Hỗ trợ chu trình sản xuất ngắn hơn

Và một số tiêu chí bổ sung cần xem xét trong quá trình lựa chọn:

 • Được xác nhận bởi các nhà sản xuất khác trong các ngành tương tự
 • Được phát triển và hỗ trợ bởi một nhà cung cấp với khả năng đã được chứng minh để cung cấp những gì đã được hứa hẹn và hỗ trợ sản phẩm trong và sau khi thực hiện
 • Đủ linh hoạt để hỗ trợ demo sản phẩm đảm bảo rằng nhà cung cấp có thể nhanh chóng cung cấp các khả năng cụ thể mà nhà sản xuất yêu cầu với việc tối thiểu hóa dịch vụ thu thập dữ liệu

Xem thêm Top 20 giải pháp MES thông dụng trên thế giới. 

Top 20 các giải pháp MES thông dụng trên thế giới

Chiến lược Triển khai hệ thống MES

Khi phần mềm phù hợp được chọn hoặc phần mềm riêng lẻ tương ứng được phát triển cho các yêu cầu của doanh nghiệp, có thể tiếp tục triển khai hệ thống thực thi sản xuất – MES. Việc thực hiện hệ thống hóa là không thể tránh khỏi vì sự phức tạp của hệ thống thực thi sản xuất – MES. Điều này thường có thể được thực hiện trên cơ sở ba chiến lược:

 • Big Bang
 • Thực hiện từng bước trong các khu vực hoạt động riêng lẻ. (Pilot 1 khu vực sản xuất )
 • Thay thế từng bước các quy trình kinh doanh riêng lẻ ( Pilot cho 1 module riêng lẻ, Ví dụ : Monitoring OEE or Workflow)

Chiến lược của bang big bang nghiêm trọng dự đoán việc cài đặt một hệ thống thực thi sản xuất – MES trong một nhà máy. Tại đây, tất cả các quy trình kinh doanh bị ảnh hưởng đều được xử lý thông qua hệ thống mới theo một thời hạn nhất định. Điều này dẫn đến rủi ro cao rằng các lỗi trong hệ thống thực thi sản xuất – MES có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tổ chức. Lỗi có thể được gây ra không chỉ bởi phần mềm và phần cứng mà còn bởi những người xử lý các thành phần kỹ thuật. Để tránh lỗi người dùng, cần tiến hành đào tạo mở rộng tất cả người dùng gần như song song vì thông thường họ sẽ bắt đầu sử dụng hệ thống cùng một lúc.

Để giảm nguy cơ xảy ra lỗi, có thể triển khai hệ thống thực thi sản xuất – MES trong các khu vực hoạt động riêng lẻ dần dần. Theo cách tiếp cận này, ban đầu các quy trình kinh doanh cho chỉ một bộ phận được hệ thống hỗ trợ. Ưu điểm là các lỗi có thể không ảnh hưởng đến toàn bộ doanh nghiệp và do đó người dùng có thể được đào tạo dần dần. Kinh nghiệm có được với hệ thống thực thi sản xuất – MES trong các bộ phận của doanh nghiệp mà hệ thống đã được sử dụng do đó có thể được chuyển sang các bộ phận khác.

Triển khai từng bước cũng có thể được thực hiện liên quan đến các quy trình kinh doanh. Ở đây, chỉ có một số quy trình được thực hiện ban đầu thông qua hệ thống mới. Do đó, nguy cơ thất bại giảm đáng kể và trở nên dễ quản lý. Đào tạo người dùng cũng có thể được thực hiện trong các giai đoạn. Chiến lược này được đặc trưng bởi rủi ro thấp hơn nhưng cao hơn về mặt thời gian. Do đó, lựa chọn chiến lược thực hiện phù hợp nằm ở đâu đó giữa hai mục tiêu cạnh tranh chung là giảm thiểu rủi ro và giảm thiểu chi phí.

Đối với việc chấp nhận hệ thống điều hành sản xuất mới, việc đào tạo người dùng chuẩn bị chuyên sâu cũng quan trọng như hướng dẫn cẩn thận của nhân viên, những người sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp. Hiệu ứng tạo động lực để tạo ra những người ủng hộ đủ điều kiện để thực hiện hệ thống chỉ xảy ra khi việc đào tạo không chỉ dựa trên việc thực hành thao tác người dùng mà là khi nó ảnh hưởng đến toàn bộ bối cảnh nhiệm vụ và do đó mang lại lợi ích rõ ràng cho mọi người dùng.

Chủ nghĩa hoài nghi luôn nảy sinh giữa các nhân viên cá nhân khi những sai sót phát triển rõ ràng không được sửa chữa thành công đầy đủ. Nó cũng đã nổi lên rằng thiếu thông tin dẫn đến mất niềm tin và làm cho nhân viên không chắc chắn. Ngoài ra, đặc biệt khó khăn cho các nhân viên lớn tuổi chấp nhận các hệ thống mới.

Chuẩn bị cho dự án MES

Thành lập đội nòng cốt core team của dự án

Việc thực hiện một hệ thống thực thi sản xuất (MES) là một dự án phức tạp và do đó đòi hỏi phải quản lý dự án mạnh mẽ. MES đang ngày càng trở thành một công cụ ra quyết định chiến lược cho con người. Do đó, cần thiết cho ban quản lý doanh nghiệp / ban giám đốc đứng đằng sau sản phẩm này và cung cấp tất cả các hỗ trợ cần thiết cho tất cả những người liên quan. Vì việc triển khai MES ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của sản xuất, tất cả các bộ phận bị ảnh hưởng cũng phải được gửi lại bởi người phát ngôn trong nhóm nòng cốt.

Theo quy định, các bộ phận này là chuẩn bị công việc, sản xuất, hậu cần, đảm bảo chất lượng, bảo trì, IT nội bộ, kiểm soát và đặc biệt là quản lý công ty. Các đại diện của các phòng ban phải nhận đủ năng lực ra quyết định và cũng là một khoản phụ cấp thời gian xác định cho các hoạt động bổ sung của họ trong nhóm cốt lõi. Nhóm nòng cốt thường được đại diện như một mạch điều khiển vì một trong những nhiệm vụ chính của nó là điều khiển chính của dự án.

Nhóm nòng cốt cần thực hiện các hoạt động sau trong dự án triển khai:

 • Quản lý dự án trong toàn bộ thời gian dự án
 • Đạt được quyết định cơ bản: lựa chọn MES : có hoặc không
 • Chỉ định người quản lý dự án và nhóm dự án để thực hiện thực tế
 • Cung cấp nguồn tài chính
 • Giải phóng nhân viên cho các nhiệm vụ thường ngày trong quá trình thực hiện dự án
 • Giám sát tiến độ dự án bằng các mốc quan trọng, bao gồm giám sát chi phí và thời gian.
 • Xem xét và giám sát nghiệm thu dự án.
 • Tạo ra một bộ tài liệu vận hành để sử dụng bền vững hệ thống.

Quyết định cơ bản nhất : đầu tư hay không đầu tư MES ?

Để hạn chế thời gian và chi phí cho việc thực hiện hệ thống, ví dụ, một mô hình pha là một giải pháp phù hợp, trong đó có thể dừng toàn bộ dự án sau một số giai đoạn nhất định. Giai đoạn đầu tiên bao gồm một phân tích cơ bản về tình hình trong công ty. Kết thúc phân tích này là quyết định, MES: có hoặc không.

Quyết định cơ bản này và tất cả các quá trình ra quyết định tiếp theo trong suốt quá trình thực hiện nên được chuẩn bị và đưa ra dựa trên các tiêu chí đáng tin cậy. Ví dụ, ma trận quyết định trong dưới với các tiêu chí có thể tạo điều kiện thuận lợi cho quyết định cơ bản, phạm vi phạm lỗi: có hoặc không.

Thành lập nhóm dự án

Nếu quyết định cơ bản được đưa ra để thực hiện MES, bước tiếp theo là thành lập nhóm dự án với người quản lý dự án. Việc một nhóm dự án có được yêu cầu ngoài nhóm cốt lõi nói trên hay không phụ thuộc vào mức độ phức tạp và thời gian thực hiện. Phần pro của dịch vụ nội bộ (dịch vụ được cung cấp không phải bởi nhà cung cấp hệ thống mà bởi chính công ty trong quá trình thực hiện) cũng có thể là một tiêu chí. Trong mọi trường hợp, người quản lý dự án được yêu cầu lập kế hoạch và theo dõi tiến độ dự án, hoạt động như một giao diện với nhà cung cấp hệ thống, bao gồm tất cả các bộ phận nội bộ bị ảnh hưởng và báo cáo về tiến trình chung trong nhóm cốt lõi. Điều này đảm bảo rằng dự án được nhúng trong tổ chức công ty và việc chuẩn bị dự án thực tế được kết thúc.

Phân tích tình hình thực tế

Trước khi triển khai hệ thống thực thi sản xuất – MES (mới), việc phân tích chi tiết tình hình thực tế là điều hoàn toàn cần thiết. Chỉ trên cơ sở của phân tích này, tiềm năng cải tiến mới có thể được phát hiện và do đó, yêu cầu phải được xác định cho hệ thống mới. Phân tích các điều kiện ràng buộc kỹ thuật cũng rất quan trọng để tránh những bất ngờ khó chịu về chi phí dự án. Trọng tâm chính của phân tích phải là các quy trình làm việc trong sản xuất.

Từ những điều này, các yêu cầu chức năng đối với MES phải được bắt nguồn và trong một số trường hợp nhất định, những thay đổi về cơ quan trong các quy trình phải được thực hiện trong chính các quy trình. Cuối cùng, thành công của dự án phải được chứng minh để kiểm soát và quản lý công ty trên cơ sở các sự kiện có thể đo lường được. Đối với mục đích này, các số liệu chính cần được xác định và xác định trước. Chính xác những số liệu quan trọng này sau đó có thể được tổng hợp liên tục trong giai đoạn thực hiện MES (mới), do đó thành công trong việc thực hiện minh bạch cho tất cả những người liên quan.

Phân tích cơ sở hạ tầng hiện có

Việc tích hợp các hệ thống kiểm soát từ khu vực sản xuất, như thể hiện trong hình dưới, lợi thế đáng kể so với hệ thống ghi dữ liệu thủ công độc quyền. Tuy nhiên, để có thể kết nối với các hệ thống điều khiển hiện có, phải kiểm tra các điều kiện kỹ thuật:

• Các hệ thống kiểm soát sản xuất có liên kết vật lý phù hợp với mạng IT (lý tưởng nhất là bật Ethernet + TCP / IP) không?

• Các hệ thống kiểm soát sản xuất có giao diện phần mềm phù hợp để chuyển dữ liệu cần thiết sang MES không?

• Các máy / hệ thống có trực quan hóa hoặc hệ thống kiểm soát giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) có thể chuẩn hóa dữ liệu để chuyển đến hệ thống thực thi sản xuất – MES không

• Các hệ thống kiểm soát sản xuất và hệ thống hiển thị trực quan có được kết nối với mạng (lý tưởng nhất là Ethernet) không?

Nếu những điều kiện này không có, chi phí cao có thể phát sinh cho kết nối mong muốn của các hệ thống điều khiển. Chi phí này phải được kết hợp với giá trị gia tăng phát sinh nếu bạn muốn chất lượng dữ liệu được cải thiện.

Phân tích quy trình sản xuất

Trong giai đoạn thứ hai, cần nghiên cứu xem các giải pháp biệt lập đã tồn tại cho các chức năng bộ phận khác nhau hay chưa và liệu các giải pháp biệt lập này có thể tiếp tục được sử dụng hay không và cần được kết nối với MES.  Một khía cạnh quan trọng hơn nữa là kết nối với hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Nếu điều này tồn tại, phân chia nhiệm vụ giữa hệ thống ERP và MES phải được thiết lập chính xác ngay từ đầu và các giao diện phải được chỉ định chính xác. Cuối cùng, cơ sở hạ tầng IT hiện tại phải được nghiên cứu để thiết lập, giao diện nào vẫn cần thiết cho MES, giao diện nào cần thiết cho ERP.

Các quy trình hiện có và các chức năng cần thiết cho hệ thống

Kiểm tra các quy trình hiện có là điều kiện để khám phá những cải tiến tiềm năng cho hệ thống thực thi sản xuất – MES trong tương lai. Thuê các chuyên gia tư vấn bên ngoài phù hợp hơn cho một cuộc điều tra thực sự khách quan so với các nhân viên của công ty, những người đã có một góc độ kinh nghiệm cụ thể.

Một công cụ có thể cho việc đầu tư này là lập bản đồ dòng giá trị. Ánh xạ dòng giá trị là phương pháp được sử dụng trong sản xuất tinh gọn ánh xạ toàn bộ luồng thông tin và nguyên liệu (riêng cho từng sản phẩm) của luồng giá trị từ khâu nhận nguyên vật liệu thô cho đến tay người tiêu dùng cuối.

Các chức năng function chính của MES tiêu chuẩn

Các mục tiêu chính của dự án để đánh giá mức độ thành công

Mục tiêu đầu ra

Việc triển khai MES tạo ra chi phí và do đó cũng phải dẫn đến những cải tiến có thể đo lường được trong sản xuất. Giám sát thành công đáng tin cậy được thực hiện tốt nhất bằng cách sử dụng các chỉ số đáng tin cậy. Do đó, các số liệu chính phải được tìm thấy mô tả tình hình hiện tại (trước khi giới thiệu MES) và nên được cải thiện bởi MES, do đó phản ánh sự gia tăng hiệu quả của hệ thống khi vận hành.

Chất lượng và trạng thái cập nhật của dữ liệu

Chất lượng của dữ liệu hiện có được sử dụng để tính toán các số liệu chính phải được kiểm tra để đảm bảo rằng chúng được cập nhật và chính xác.

Điều này áp dụng cho bất kỳ dữ liệu nào được thu thập tự động cũng như ghi lại bằng tay, như các báo cáo về sự đột phá trong nhật ký thay đổi, số lượng ban đầu của nguyên liệu thô được sử dụng hoặc làm lại các bộ phận tại nơi làm việc thủ công. Chất lượng của những dữ liệu này có thể được thiết lập bằng các phương pháp kiểm tra ngẫu nhiên có mục tiêu. Cũng có thể hữu ích khi đặt khoảng thời gian xác định để thu thập dữ liệu (ví dụ: một tuần) và sau đó sử dụng dữ liệu từ giai đoạn này làm điểm chuẩn (dữ liệu cơ sở cho thử nghiệm so sánh hiệu quả).

Tránh thay đổi mục tiêu

Nếu chất lượng của dữ liệu cơ bản đã được đảm bảo, việc tính toán các số liệu chính được chọn có thể được tiến hành như bước tiếp theo. Điều hoàn toàn cần thiết là phải đạt được sự đồng thuận về các công thức sẽ được sử dụng để tính toán các số liệu quan trọng này trước.

KPI để theo dõi thành công dự án triển khai MES

Các số liệu quan trọng được lựa chọn phải đáng tin cậy liên quan đến mức độ chất lượng chung trong công ty và tất nhiên, nên nằm trong phạm vi ảnh hưởng của MES. Các số liệu quan trọng được thu thập là một đoạn trích từ một số lượng lớn các tham số có thể mô tả một công ty theo thuật ngữ định tính. Ở đây, điều quan trọng là không phải thu thập quá nhiều mà chỉ giới hạn sự lựa chọn ở một số lượng nhỏ data đáng tin cậy. Nói chung, cũng có những lĩnh vực vấn đề nổi bật mà nguyên nhân của nó nên được giảm bớt bằng cách thực hiện MES. Dưới đây là một số KPI chính chúng tôi xin phép giới thiệu để các nhà quản trị dự án MES có thể cân nhắc trước khi triển khai.

Thời gian downtime

Thời gian ngừng hoạt động. Cho dù kết quả của sự cố hoặc đơn giản là thay đổi máy, downtime được coi là một trong những số liệu KPI quan trọng nhất cần theo dõi. Khi máy móc không hoạt động, tiền không được tạo ra để giảm downtime là cách dễ dàng để tăng lợi nhuận. Các tổ chức theo dõi downtime thường yêu cầu các nhà cung cấp MES nhập mã lý do downtime thông qua bàn phím, nút bấm, máy quét mã vạch hoặc trực tiếp từ PLC để có thể xem xét các lý do phổ biến nhất và có những kế hoạch cải tiếng phù hợp. Một số chỉ số thường được thấy ở đây có thể là : MTBR, MTBF,…

Downtime KPI

Tỉ lệ giá trị gián tiếp được tạo ra

Tỷ lệ của các hoạt động tạo ra giá trị gián tiếp trong toàn bộ quá trình tạo ra giá trị là thước đo độ tinh gọn của sản xuất, hoặc một tiêu chuẩn sản xuất tinh gọn. Tạo giá trị gián tiếp bao gồm tiếp thị, mua hàng, kiểm soát và chuẩn bị làm việc. Tuy nhiên, các hoạt động không tạo ra giá trị cũng có thể tồn tại trực tiếp trong sản xuất, do tổ chức quá trình hoặc hậu cần kém. Tỉ lệ này nói lên những hoạt động của các công việc “giấy tờ” trong sản xuất chiếm tỉ lệ bao nhiêu %.

VC gián tiếp = số lượng nhân viên hoạt động trong các công việc VC gián tiếp / tổng số nhân viên VC

VC : Value Creation.

Tỷ lệ được đo là dấu hiệu đầu tiên của khoản tiết kiệm có thể có (ví dụ: nhân sự, tài liệu, v.v.).

Thời gian đặt hàng (Order Cycle Time)

Một mục tiêu quan trọng là giảm thời gian chu kỳ trung bình cho các đơn hàng (nghĩa là từ lúc nhận đơn hàng đến ra sản phẩm thực tế). Để xác định tiềm năng cao nhất thời gian chu kỳ hiện tại cho một đơn hàng của 1 sản phẩm điển hình phải được ghi nhận lại và sau khi triển khai MES, thời gian đặt hàng đã giảm được bao nhiêu % ?

Tỉ lệ Lỗi và sản xuất lại (Loss/ Rework)

Sản phẩm lỗi và làm lại là một chỉ số về mức độ chất lượng sản xuất. Bằng cách sử dụng công cụ kiểm soát quá trình thống kê / kiểm soát chất lượng thống kê (SPC / SQC) được đặt trong MES và triển khai các dự án 6Sigma có được bằng cách sử dụng phương pháp xác định, đo lường, phân tích, cải thiện và kiểm soát  những KPI này có thể được cải thiện.

Việc đo lường điều kiện thực tế có thể được thực hiện dựa trên công thức sau đây

Tỉ lệ lỗi  = số sp lỗi / tổng số sp

Chỉ số OEE tổng thể

OEE (overall equipment effectiveness) là thuật ngữ và là thông số rất phổ biến trong bảo trì năng suất toàn diện (Total Productive Maintenance). OEE được dùng để đo lường hiệu quả hoạt động (effectiveness) của một thiết bị (equipment) một cách tổng thể (overall) thông qua cả 3 mặt nguồn lực– thời gian, chất lượng, và tốc độ vận hành – và qua đó giúp chỉ ra các vùng cơ hội để cải tiến.

  • Availability, tạm dịch là tỷ lệ hữa dụng, đo lượng tổn thất thời gian vận hành (downtime)

Availability = (Thời gian hoạt động thực tế)/(Thời gian chạy máy theo kế hoạch) x 100%

  • Quality, tạm dịch là tỷ lệ chất lượng, đo lượng tổn thất chất lượng

Quality = (Tổng sản phẩm đạt chất lượng)/(Tổng sản phẩm sản xuất) x 100%

  • Performance, tạm dịch là tỷ lệ hiệu suất, đo lượng tổn thất tốc độ vận hành

Performance = (Tổng sản phẩm sản xuất)/(Thời gian chạy máy thực tế x công suất thiết kế) x 100%

  • Overall Equipment Effectiveness (OEE), tạm dịch là hiệu quả sử dụng thiết bị tổng thể, đo lường hiệu quả hoạt động (effectiveness) của một thiết bị (equipment) một cách tổng thể (overall)

OEE= Availability x Quality x Performance

Chỉ số tồn kho

Một con số quan trọng khác cho hiệu quả của sản xuất là doanh thu hàng tồn kho trong kho nguyên liệu và thời gian lưu kho liên quan. Vòng quay hàng tồn kho cho biết tần suất giá trị trung bình của hàng tồn kho được luân chuyển qua mỗi năm, tháng. Khi vận hành sản xuất với nguồn cung theo định hướng yêu cầu, nguyên liệu chỉ có thể được nhập kho trong một thời gian ngắn hoặc được phân định trực tiếp từ dây chuyền sản xuất.

Một MES với chức năng quản lý vật liệu tích hợp và lập kế hoạch hoạt động có thể làm tăng doanh thu hàng tồn kho và giảm thời gian lưu kho.

Chi phí sản xuất trên một đơn vị thành phẩm (Conversion cost)

Đây cũng là 1 KPI quan trọng khi triển khai để xác định chi phí giá thành sản phẩm thực tế sau khi triển khai MES. Nhu cầu này đã tăng lên do áp lực chi phí vì kiểm soát chi phí thời gian thực có thể ảnh hưởng đến doanh thu của công ty trong một thông báo ngắn trong một hệ thống cảnh báo sớm. Kiểm soát chi phí ở đây có nghĩa là giám sát tất cả các chi phí (trực tiếp và gián tiếp).

Ở khía cạnh này một số công ty có thể sử dụng Conversion Cost (Chi phí chuyển đổi) để làm KPI.

Chi phí chuyển đổi là những chi phí sản xuất cần thiết để chuyển đổi nguyên liệu thô thành sản phẩm hoàn chỉnh. Khái niệm này được sử dụng trong kế toán chi phí để lấy giá trị của hàng tồn kho kết thúc , sau đó được báo cáo trong báo cáo tài chính . Nó cũng có thể được sử dụng để xác định chi phí gia tăng của việc tạo ra một sản phẩm, có thể hữu ích cho mục đích thiết lập giá. Vì các hoạt động chuyển đổi liên quan đến lao động và chi phí sản xuất, nên việc tính toán chi phí chuyển đổi là:

Chi phí chuyển đổi = Lao động trực tiếp + Chi phí sản xuất

 

Sự thúc đẩy nhân lực (Human Motivation)

Tạo ra giá trị và chất lượng cũng phụ thuộc rất lớn vào động lực của người lao động ngay cả trong sản xuất tự động cao. Một MES có thể cống hiến đáng kể để cải thiện động lực thông qua kế hoạch minh bạch và kế hoạch minh bạch (thông qua biểu đồ) của tình huống hiện tại. Việc đạt được các mục tiêu này cũng có thể được hỗ trợ bằng cách sử dụng các số liệu chính như thời gian thông tin trung bình hoặc thời gian tổng thể của báo cáo trạng thái từ kiểm soát sản xuất đến phương tiện hiển thị.

Truy vết đơn hàng sản xuất (Traceability)

Quản lý khiếu nại – Customer Complaint Management (một yếu tố khác ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng) và trong nhiều trường hợp cũng có các yêu cầu pháp lý liên quan đến trách nhiệm pháp lý và đảm bảo khiến cho cần phải có thể theo dõi toàn bộ đơn hàng và thu hồi sản phẩm). Các tỉ lệ thu hồi, complaint của Khách hàng về sản phẩm ngoài thị trường về chất lượng cũng là 1 chỉ số KPI cần xem xét khi đánh giá mức độ hiệu quả của hệ thống thực thi sản xuất – MES.

Truy vết sản phẩm trong sản xuất

Lập kế hoạch dự án

Sau khi các yêu cầu và mục tiêu của dự án đã được thiết lập, một kế hoạch dự án phải được soạn thảo có chứa thời hạn chính và sự sẵn có của các nguồn lực nội bộ. Ngoài người quản lý dự án, các nhân viên khác cũng phải dành thời gian cho dự án. Việc triển khai hệ thống chủ yếu là trách nhiệm của công ty, bạn có thể đạt được các mục tiêu được thiết lập chỉ với sự hỗ trợ lớn của công ty. Trên tất cả, những thách thức trong các lĩnh vực trình độ và chấp nhận của nhân viên có thể được xử lý từ bên ngoài công ty chỉ với khó khăn lớn.

Bảng thông tin RFP dự án MES

Danh sách sau đây chứa các giai đoạn và các mốc quan trọng có thể là một hướng dẫn sơ bộ và phải được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của dự án. Tất cả các điểm bắt buộc phải được đưa vào kế hoạch dự án với sự phân loại rõ ràng về trách nhiệm và nguồn lực:

• Biên soạn thông số kỹ thuật hợp đồng và thư mời đấu thầu

• Đánh giá hồ sơ dự thầu và phân bổ đơn hàng

• Biên soạn thông số kỹ thuật dựa trên thông số kỹ thuật của hợp đồng

• Tăng cường cơ sở hạ tầng nội bộ (ví dụ: mạng, SCADA, Sensors,… v.v.)

• Mua và cung cấp hệ thống phần cứng

• Thiết lập các điều chỉnh cụ thể cho dự án đối với hệ thống (customizing)

• Cung cấp và cài đặt các thành phần phần mềm

• Thực hiện ít nhất một thử nghiệm thí điểm (pilot)

• Tham số hóa hệ thống

• Kiểm tra chức năng (s) và tối ưu hóa cho mỗi phần sản xuất

• Các biện pháp đào tạo cho nhân viên vận hành hệ thống

• Phê duyệt hệ thống vận hành

• Tài liệu vận hành chính thức

• Bàn giao hoạt động cho những người có trách nhiệm

 

Phân tích chi tiết các yêu thích và ra quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn triển khai

Cân nhắc chung khi lựa chọn

Các nhà cung cấp  dịch vụ triển khai còn lại sau khi sort list trong danh sách tham gia đấu thầu  nên được kiểm tra chi tiết hơn. Nếu có demo thể quan sát được và cũng được nhà cung cấp hỗ trợ, cài đặt thử nghiệm là cách tốt nhất để thực sự hiểu hệ thống. Đội dự án cũng có thể đề xuất ghé thăm một doanh nghiệp trong đó hệ thống đã được cài đặt.

Những người làm việc với hệ thống, nghĩa là công nhân, người vận hành thiết bị và máy móc, kỹ thuật viên bảo trì, v.v., phải tham gia vào quá trình ra quyết định. Các câu hỏi về sự thân thiện và phù hợp của người dùng trong thực tế có thể được đánh giá tốt nhất bởi những nhân viên này. Nhóm nòng cốt phải thu thập và ghi lại tài liệu của họ. Quá trình ra quyết định phải minh bạch và có thể theo dõi tất cả.

Ngay cả với sự chuẩn bị tốt nhất cho quyết định và tài liệu chi tiết nhất về các đối số, vẫn có thể có các yếu tố của hệ thống. Đối với tiến độ tiếp tục của dự án, có hai lựa chọn thay thế để xử lý vòng tròn cá nhân này:

• Cố gắng thuyết phục những nhân viên này về những lợi thế của quyết định, mặc dù điều này có thể khó khăn hoặc thậm chí là không thể. Đặc biệt khi các hệ thống cũ sẽ được thay thế hoặc thay đổi hoàn toàn quy trình làm việc, sự kiên trì thường có thể gây ngạc nhiên. Để làm hài lòng cho những mất mát mà các nhân viên này phải chịu, chỉ những tranh luận về lợi ích thực sự mới có thể giúp ích. Lợi ích không chỉ liên quan đến lợi ích của hệ thống cho công ty mà là lợi ích cho từng người lao động trong công việc hàng ngày của họ.

• Nếu bạn không thành công trong việc thuyết phục nhân viên mặc dù đã có những nỗ lực thuyết phục, hãy cân nhắc quyết định những người này không nhất thiết phải tham gia vào việc triển khai thêm hệ thống.

Các khía cạnh kỹ thuật

Mức độ tinh vi của các chức năng và chủ đề của công nghệ được sử dụng được đề xuất ở văn bản mục tiêu dự án nên được làm rõ chi tiết để có thể xem xét đánh giá, tránh trường hợp change request liên tục trong quá trình triển khai. Tính linh hoạt của hệ thống để kết nối với các hệ thống IT hiện có và đặc biệt là tùy chọn tùy chỉnh hệ thống là các điểm đánh giá kỹ thuật  quan trọng cũng có thể gây hậu quả tài chính.

Một khía cạnh cần cân nhắc ở phía nhà cung cấp hệ thống có thể đảm bảo rằng hệ thống có thể được cập nhật và chạy ổn định trong nhiều năm tới là điều cần thiết. Đầu tư chỉ bền vững khi hệ thống cũng có thể được chạy trong thời gian dài hơn, mục tiêu phải dài hơn 10 năm.

Thông số kỹ thuật hợp đồng triển khai

Các thông số kỹ thuật hợp đồng tạo thành cơ sở để mời thầu và chứa phạm vi và mục tiêu được phát triển trong quá trình phân tích. Cấu trúc đề xuất tiếp theo dựa trên phạm vi được mô tả ở những phần trước

• Mô tả tình hình thực tế và cơ sở hạ tầng

• Mục tiêu chung

• Mục tiêu định lượng KPI

• Yêu cầu về chức năng

• Cấu trúc số lượng cho máy móc, vật phẩm, số lượng thiết bị, số lượng người dùng, v.v.

• Giao diện với mô tả liên quan đến kỹ thuật .

• Kế hoạch dự án theo thời gian

• Mô tả phạm vi cung cấp và hiệu suất

• Phụ lục với điều kiện giao hàng, định mức áp dụng, v.v.

Các khía cạnh thương mại

Các chi phí của hệ thống tốt nhất có thể được so sánh thông qua đánh giá TCO dựa trên thời gian hoạt động theo kế hoạch của hệ thống. Ngoài các chi phí cho phần cứng, phần mềm và dịch vụ trong phạm vi triển khai được bao gồm trong gói thầu của nhà cung cấp, các chi phí tiếp theo cũng cần được đưa vào tính toán và cân nhắc :
• Chi phí Đối với các tiện ích mở rộng được lên kế hoạch sử dụng sau khi triển khai thực tế (ví dụ: kết nối các phần khác, sử dụng các mô-đun bổ sung, thiết bị đầu cuối bổ sung, người dùng bổ sung cho các giải pháp dựa trên Web, v.v.)

• Chi phí để mở rộng và cung cấp cơ sở hạ tầng (ví dụ: máy chủ, mạng, v.v.)

• Chi phí để tích hợp với cơ sở hạ tầng hiện có (ví dụ: kết nối với hệ thống ERP, kết nối với máy chủ LDAP, v.v.)

• Chi phí đối với các biện pháp đào tạo bổ sung

• Chi phí đối với các biện pháp bảo trì thường xuyên: nội bộ và thuê ngoài.

Bài viết trên SmartFactoryVN đã chia sẻ các bước làm thế nào để triển khai MES thành công, bạn đọc cần tư vấn chi tiết hơn xin Liên hệ admin nhé.

 

 

 

 

Đăng ký để nhận ebook
Đăng ký để nhận ebook "Những điều cơ bản cần biết về Smart Factory và công nghệ IoT" từ chúng tôi.
Đăng ký để được nhận ebook "Những điều cơ bản cần biết về Smart Factory và công nghệ IoT".

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.