Working Smarter by IoT & Digital Transformation

Khác biệt giữa Quản lý tài sản và quản lý bảo trì

0 24

Rất dễ nhầm lẫn  Quản lý tài sản  với  Quản lý bảo trì  do có nhiều điểm tương đồng giữa chúng, nhưng có sự khác biệt chính giữa chúng.

Quản lý tài sản là gì?

Quản lý tài sản bao gồm các hoạt động và thực tiễn theo dõi công việc của các tài sản của công ty và sử dụng hiệu quả các tài sản đó để đạt được giá trị.

Hệ thống quản lý tài sản cần có chiến lược phù hợp với mục tiêu và mục tiêu của một công ty để tất cả các quy trình tài sản đang giúp xây dựng một doanh nghiệp thành công.

Nói chung, quản lý tài sản hiệu quả sẽ cải thiện chất lượng tổng thể, hiệu quả, hiệu suất và thời gian tiếp thị trên thị trường.

Bằng cách thực hiện các quy trình quản lý tài sản chiến lược, doanh nghiệp có thể nhận ra các lợi ích như chi phí vận hành thấp hơn, giá thành sản phẩm thấp hơn, lợi tức đầu tư (ROI) cao hơn, tuổi thọ của thiết bị và hiệu suất tối ưu (trong giới hạn công suất).

Quản lý bảo trì là gì?

Quản lý bảo trì là lên lịch và thực hiện công việc bảo trì theo chu kỳ định kỳ dựa trên thời gian hoặc chu kỳ (bảo trì phòng ngừa), cung cấp bảo trì dựa trên điều kiện có được từ thông tin thu được từ thiết bị hoặc suy ra về thiết bị (bảo trì dựa trên điều kiện & bảo trì dự đoán) và tối ưu hóa hiệu suất hoạt động tài nguyên và hiệu quả.

Một giải pháp Hiệu quả Thiết bị Tổng thể (OEE) có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị (nghĩa là hiệu suất, tính sẵn có, chất lượng) của thiết bị và dây chuyền sản xuất. Dữ liệu này có thể hữu ích để tối ưu hóa các kế hoạch bảo trì chẳng hạn.

Hệ thống quản lý bảo trì đảm bảo rằng thiết bị vẫn luôn hoạt động tốt, ngăn chặn việc sửa chữa đột xuất và thời gian ngừng hoạt động.

Quản lý bảo trì là một thành phần chính của quản lý tài sản. Nó sử dụng phần mềm máy tính thông minh để theo dõi các tài nguyên như lao động, vật liệu và thiết bị. Thông tin này được sử dụng để đưa ra quyết định quan trọng trong việc cải thiện quy trình quản lý bảo trì.

Sự khác biệt là gì?

Đọc thêm :

Sự khác biệt giữa phần mềm EAM và CMMS

Mặc dù quản lý bảo trì và quản lý tài sản khác nhau về mặt kỹ thuật, chúng vẫn có mối quan hệ với nhau và lưu chuyển tốt với nhau. Quản lý bảo trì giúp hướng dẫn hiệu suất vật lý của thiết bị và hoạt động bảo trì một cách hiệu quả, trong khi quản lý tài sản giúp phân tích tất cả dữ liệu cho công việc cần thiết để thực hiện trên chính tài sản.

Quản lý tài sản hỗ trợ xác định và ưu tiên công việc cần thiết cho các tài sản cụ thể không chỉ cho ROI của tài sản mà còn phân tích và phối hợp chiến lược với công việc trên các cơ hội khác.

Kết luận

Cả quản lý bảo trì và quản lý tài sản đều cần thiết và có giá trị cho mọi tổ chức. Cả hai thực tiễn có thể giúp các nhà quản lý bảo trì đi đến các quyết định sáng suốt hơn, sáng suốt hơn trong thực tiễn kinh doanh hàng ngày.

Đăng ký để nhận ebook
Đăng ký để nhận ebook "Những điều cơ bản cần biết về Smart Factory và công nghệ IoT" từ chúng tôi.
Đăng ký để được nhận ebook "Những điều cơ bản cần biết về Smart Factory và công nghệ IoT".

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.