Sự khác biệt giữa MES và ERP – Lựa chọn hệ thống nào cho doanh nghiệp ?

Sự khác nhau giữa hệ thống lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và Hệ thống điều hành sản xuất (MES) là gì? Đây là câu hỏi được nhiều nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm và thời gian qua cũng có khá nhiều nhầm lẫn trong 2 khái niệm này, nhất là trong thời … Đọc tiếp Sự khác biệt giữa MES và ERP – Lựa chọn hệ thống nào cho doanh nghiệp ?