Working Smarter by IoT & Digital Transformation

Kinh nghiệm triển khai dự án cải thiện OEE và trực quan hóa dữ liệu sản xuất

0 358

Trong nhiều năm qua, người ta đã chú ý nhiều đến khái niệm hội tụ IT-OT. Đối với người không quen thuộc với chuyển đổi số, sự hội tụ IT-OT là ý tưởng rằng sự tồn tại của silo data độc lập giữa nhóm CNTT và Tự động hóa nhà máy (hoặc OT) hạn chế khả năng của công ty trong việc tận dụng công nghệ thế hệ tiếp theo như Internet vạn vật công nghiệp (IIoT) .

Sự hội tụ IT-OT: Cần thiết, nhưng chưa đủ

Trong những tháng gần đây,  Nhóm nghiên cứu LNS đã thấy bằng chứng cho thấy sự thật đang thay đổi. Có 3 khách hàng gần đây đã đạt được sự hội tụ CNTT-OT. Ba công ty này, mỗi công ty từ các ngành công nghiệp khác nhau, đã thực hiện một công việc đáng ngưỡng mộ là giải quyết vấn đề con người và xử lý các vấn đề tạo ra silo data chung IT-OT ngay từ đầu. Các công ty này đã thực hiện tất cả các thực tiễn tốt nhất sau đây:

• Tạo ra các tổ chức CNTT –  Sản xuất dạng lai (Hybrid)

• Nhóm chéo IT-OT Hiện được lãnh đạo bởi một cá nhân đã được đào tạo chéo và có hiểu biết sâu sắc về cả IT và OT.

• Nhóm chéo IT-OT đã triển khai một bộ quy trình quản lý công nghệ mạch lạc để đảm bảo kiến ​​trúc công nghệ phù hợp hơn trên cả IT và OT.

Thật không may là việc phá vỡ các silo giữa CNTT và OT là chưa đủ. Nghiên cứu LNS sẽ coi hội tụ IT-OT là một thực tiễn tốt nhất cần thiết nhưng không đủ. Khi được thực hiện một cách cô lập, sẽ giúp rất ít để cải thiện khả năng thành công của một công ty trong việc triển khai công nghệ mới trong nhà máy.

Trong khuôn khổ tài liệu Chuyển đổi kỹ thuật số của nghiên cứu LNS , việc phá vỡ các silo công nghệ giữa CNTT và OT là một yếu tố quan trọng trong việc phát triển Kiến trúc hoạt động xác định lộ trình tổng thể cho các hệ thống CNTT và OT.

Thật không may, các silo tách biệt kinh doanh và công nghệ thường tồn tại và gây bất lợi cho việc đạt được một triển khai công nghệ thành công. Đúng là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp sẽ dễ dàng hợp tác với các nhà lãnh đạo công nghệ hơn nếu không có nhiều tổ chức công nghệ có các ưu tiên xung đột, nhưng điều đó không có nghĩa là sự hợp tác này sẽ tự xảy ra khi các silo IT-OT bị hỏng.

Phá vỡ các silo giữa các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và lãnh đạo công nghệ

Nghiên cứu của LNS khuyến nghị rằng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nên sử dụng mô hình Hoạt động Xuất sắc (OpEx – Operation Excellent) để hài hòa mọi người, quy trình và khả năng công nghệ. Thông thường các chương trình OpEx này kết thúc dưới hình thức các sáng kiến ​​cải tiến liên tục (CI – Continuos Improvement) được thiết lập tốt, như TPM, Lean, Six Sigma, và tương tự. Lý tưởng nhất là các chương trình này lấy các mục tiêu chiến lược của công ty làm đầu vào và đóng vai trò đóng góp cho các sáng kiến ​​Kiến trúc hoạt động.

Trong cả ba công ty được tham chiếu ở trên, kết nối giữa mô hình Hoạt động Xuất sắc (OpEx – Operation Excellent) và Kiến trúc hoạt động chưa được thiết lập. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang xác định các ưu tiên cho mô hình Hoạt động Xuất sắc (OpEx – Operation Excellent) nhưng không chia sẻ các yêu cầu này với các nhà lãnh đạo công nghệ. Tương tự, các nhà lãnh đạo công nghệ không làm việc với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp để giải thích về lĩnh vực có thể ứng dụng trong ngày hôm nay và trong tương lai.

Kết quả là : Các tổ chức IT-OT  theo đuổi các dự án OEE và Plant Visualization mà ít hiểu về cách các công nghệ này sẽ hỗ trợ trực quan hóa mô hình Hoạt động Xuất sắc (OpEx – Operation Excellent) rộng lớn hơn ở cấp độ vĩ mô. Lúc nào cũng vậy, các dự án này cuối cùng phải đối mặt với những thách thức luôn phải đối mặt khi doanh nghiệp không được mua vào các dự án công nghệ – không có ý thức về quyền sở hữu, thách thức áp dụng và hoạt động kém hiệu quả.

Vậy làm thế nào để các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức IT-OT mới thành lập có thể tránh mắc phải những sai lầm tương tự như các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức CNTT truyền thống đã mắc phải trong nhiều thập kỷ?

Họ nên bắt đầu bằng cách thiết lập sự hợp tác công nghệ và kinh doanh như một yếu tố quyết định cốt lõi của Chuyển đổi số. Sau đó, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và IT-OT nên biến sự hợp tác đa chức năng thành một trung tâm của cả Mô hình Hoạt động Xuất sắc và Kiến trúc Hoạt động. Nói thì dễ hơn làm, nhưng các chiến thuật đã được chứng minh là có hiệu quả bao gồm:

• Tạo ra các hội đồng lãnh đạo điều hành đa chức năng đáp ứng hàng tháng hoặc hàng quý.

• Tổ chức các hội thảo mô hình Kiến trúc hoạt động Xuất sắc hàng năm hoặc hai năm với cả sự tham gia đầy đủ của các nhà lãnh đạo kinh doanh và công nghệ đầy đủ.

Bằng cách thực hiện các bước chi phí thấp và hiệu quả này, các giám đốc điều hành có thể được đảm bảo rằng các mục tiêu chiến lược cấp cao được hỗ trợ bởi các sáng kiến ​​kinh doanh và công nghệ phù hợp. Hơn nữa, khi các quyết định công nghệ được đưa ra, chúng được thực hiện như một phần của chiến lược doanh nghiệp rộng lớn hơn kết hợp vào kinh doanh.

Nếu các tổ chức vượt ra ngoài sự hội tụ IT-OT và làm cho những thay đổi về quy trình và lãnh đạo được đề xuất này, tập trung vào sự hợp tác đa chức năng, các tổ chức cũng có thể loại bỏ các dự án OEE và Plant Visualization thất bại trong tương lai.

 

theo LNSResearch.

Đăng ký để nhận ebook
Đăng ký để nhận ebook "Những điều cơ bản cần biết về Smart Factory và công nghệ IoT" từ chúng tôi.
Đăng ký để được nhận ebook "Những điều cơ bản cần biết về Smart Factory và công nghệ IoT".

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.