Những vấn đề cơ bản về Shop floor management – Phần 4 : Thiết lập – Truyền thông và Kiểm soát

Quản lý khu vực sản xuất – Thiết lập

Một thiết lập gọn gàng khu vực sản xuất được tổ chức tốt có thể dễ dàng quản lý. Nó tiết kiệm thời gian và công sức vì các công nhân tìm thấy dụng cụ của họ ở một nơi thích hợp, thiết bị ở trong tình trạng tốt, không gian khu vực  sạch sẽ từ dầu, bụi hoặc dầu mỡ, và hệ thống kiểm soát khu vực sản xuất được điều chỉnh hoàn hảo cho hoạt động sản xuất. Sự gọn gàng và ngăn nắp trên khu vực sản xuất dẫn đến những người lao động và người giám sát vui vẻ, điều này tạo ra năng suất LĐ tăng lên. Ngoài ra, nó sẽ gửi một thông điệp về chất lượng sản phẩm cho khách hàng và khách hàng.

Thiết lập quản lý khu vực sản xuất là gì?

Khu vực sản xuất được thiết lập bao gồm thiết lập máy móc, dây chuyền lắp ráp, công cụ, khu vực lưu trữ, lên lịch hoạt động và thiết lập hệ thống điều khiển ghi lại các quy trình.

Thiết lập Máy móc, Thiết bị và Công cụ

Máy móc và thiết bị được sắp xếp cho dòng công việc tối ưu. Không gian giữa các máy được giữ đủ để có thể truyền tải tối thiểu, chất thải tối thiểu với độ an toàn tối đa. Các công cụ lỏng lẻo nên được đặt trong khu vực được phân bổ đặc biệt cho các công cụ, để chúng không bị mất. Các công cụ cũng được sắp xếp theo kích thước của chúng và các quy ước khác, sau đó dễ dàng tìm ra một công cụ bị thiếu nhanh hơn.

Thiết lập dây chuyền lắp ráp / sản xuất

Loại dây chuyền lắp ráp này nên được lựa chọn một cách khôn ngoan tùy thuộc vào loại hình sản xuất. Các quy trình dây chuyền sản xuất được quan sát chặt chẽ để đơn giản hóa các quy trình phức tạp và loại bỏ các quy trình không cần thiết. Khu vực xung quanh dây chuyền lắp ráp được giữ đủ cho sự di chuyển của công nhân, hàng tồn kho và thiết bị.

Lập kế hoạch hoạt động khu vực sản xuất 

Vì khu vực sản xuất hoạt động 24X7 trong ba ca, nên việc lên lịch là rất quan trọng cho một quy trình sản xuất liền mạch. Lịch trình hoạt động bao gồm lập lịch trình máy như máy đơn và song song, lập lịch công việc đòi hỏi phải lên lịch công việc theo mức độ khẩn cấp và lập lịch trình của công nhân và nhân viên theo khả năng của họ.

Thiết lập vùng lưu trữ

Khu vực lưu trữ của khu vực sản xuất lưu trữ nguyên liệu, vật liệu trung gian và hàng tồn kho. Việc lưu trữ hàng tồn kho nên được tổ chức tốt và được ghi chép đầy đủ. Các vật liệu cùng loại nên được nhóm lại với nhau. Các vật liệu cần thiết cho cùng một quá trình hoặc nhiệm vụ nên được đặt cùng nhau.

Sản phẩm đã sẵn khu vực g nên được đặt trên giá đỡ hoặc trong tủ. Theo dõi các tài liệu và các sản phẩm đã sẵn khu vực g nên được ghi lại.

Trung tâm làm việc – Work Center và  Trung tâm tài nguyên – Resources Center

Bây giờ chúng ta hãy hiểu sự khác biệt giữa một công việc và một trung tâm tài nguyên.

Trung tâm làm việc

Trung tâm làm việc là một bộ phận của dây chuyền sản xuất nơi công nhân thực hiện các hoạt động sản xuất hoặc tất cả các nhiệm vụ liên quan đến một quy trình duy nhất. Ví dụ, dây chuyền sản xuất xe hơi sẽ có nhiều trung tâm làm việc như hàn, sửa chữa, hộp số và sơn.

Mỗi trung tâm làm việc có công nhân lành nghề, thiết bị, nguyên liệu và khu vực làm việc được phân bổ cho nó. Các trung tâm làm việc dự kiến ​​sẽ thực hiện các công việc khác nhau liên quan đến một loại nhiệm vụ hoặc một quy trình.

Trung tâm tài nguyên

Một trung tâm tài nguyên cung cấp thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm chủ lực và các biến thể sản phẩm khác, thương hiệu và các hoạt động khác. Nó giữ một bộ sưu tập các danh mục sản phẩm trực tuyến, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sử dụng và chi tiết của một đại lý sản phẩm. Trung tâm tài nguyên cũng xuất bản tin tức và sách trắng.

Hoạt động quản lý khu vực sản xuất

Sau đây là hai hoạt động cơ bản mà người quản lý thực hiện trên khu vực sản xuất –

 • Các hoạt động hàng ngày
 • Hoạt động liên tục (Kaizen)

Bây giờ chúng ta thảo luận chi tiết về chúng để hiểu rõ hơn.

Các hoạt động hàng ngày

Các hoạt động hàng ngày mà người quản lý thực hiện trên khu vực sản xuất bao gồm:

 • Họp nhóm hàng ngày.
 • Trực tiếp quản lý tất cả các nguồn lực trong tầm tay.
 • Đi bộ Gemba: Người quản lý đi bộ trên khu vực sản xuất để theo dõi xem mọi thứ có diễn ra suôn sẻ hay không, làm tăng tinh thần và sự an toàn của người lao động và đến lượt năng suất.
 • Giải quyết vấn đề thực tế và thực hiện hành động khắc phục trên các máy bị lỗi.
 • Vệ sinh cho sự sạch sẽ và ngăn nắp.

Hoạt động liên tục (Kaizen)

Những hoạt động này bao gồm –

 • Giải quyết các vấn đề hiện tại, dự đoán bất kỳ vấn đề nào trong tương lai liên quan đến các quy trình, hoạt động, phương pháp, máy móc và công nhân.
 • Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối với các vấn đề tiềm ẩn sắp tới để tránh mất thời gian và an toàn.
 • Liên tục cập nhật kiến ​​thức về máy móc, công cụ và kỹ thuật mới để cải thiện khu vực sản xuất là điều cần thiết.
 • Thông báo và thảo luận với quản lý cấp cao hơn về bất kỳ thay đổi lớn nào nếu được yêu cầu trên khu vực sản xuất .
 • Giữ liên lạc với công nhân, cấp dưới và nhà cung cấp.

Quản lý khu vực sản xuất – Kiểm soát

Kiểm soát khu vực sản xuất   có một vai trò quan trọng trên khu vực sản xuất   vì nó cho phép ban quản lý xem những gì đang xảy ra trong thời gian thực. Kiểm soát khu vực sản xuất   là cần thiết cho bất kỳ doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp hoặc chế biến. Hệ thống kiểm soát khu vực sản xuất   có thể tăng năng suất đáng kể và đến lượt ROI của doanh nghiệp.

SFC và SFCS là gì?

Bây giờ chúng ta hãy hiểu chi tiết về Kiểm soát khu vực sản xuất  (SFC) và Hệ thống kiểm soát khu vực sản xuất  (SFCS) .

Kiểm soát khu vực sản xuất   (SFC)

Đây là một hệ thống có các phương pháp và công cụ, được sử dụng để theo dõi, lên lịch và báo cáo tiến độ công việc trong một đơn vị sản xuất.

Kiểm soát khu vực sản xuất   càng tốt, kiểm soát hoạt động và hàng tồn kho càng tốt và năng suất của công nhân càng tốt. Hiệu suất và ROI của một doanh nghiệp sản xuất thay đổi tỷ lệ thuận với kiểm soát khu vực sản xuất  .

Hệ thống kiểm soát khu vực sản xuất   (SFCS)

Nó là một hệ thống phần mềm được sử dụng để theo dõi, sắp xếp hợp lý và báo cáo tiến độ công việc trong một đơn vị sản xuất. SFCS có thể đánh giá một phần của đơn đặt hàng hoặc một hoạt động đã được hoàn thành. Nó cung cấp cái nhìn sâu sắc vào công việc trong quá trình. Những hiểu biết này rất hữu ích để lập kế hoạch tài nguyên, đánh giá hàng tồn kho và tăng năng suất của nhân viên trên khu vực sản xuất  .

Ví dụ : Một vài hệ thống kiểm soát khu vực sản xuất phổ biến giúp nắm bắt và giám sát thông tin khu vực sản xuất   một cách chi tiết là :

 • SAP ERP
 • ShopFloor
 • Hệ thống kiểm soát khu vực sản xuất JD Edwards.

Mục tiêu và lợi ích của SFCS

Bây giờ chúng ta hãy thảo luận về Mục tiêu và Lợi ích của Hệ thống Kiểm soát Khu vực sản xuất .

Dưới đây là một số mục tiêu quan trọng của SFCS 

 • Để cung cấp toàn quyền kiểm soát các hoạt động khu vực , hàng tồn kho và tài nguyên.
 • Để hợp lý hóa các hoạt động và giảm thời gian chu kỳ sản xuất.
 • Để cung cấp dữ liệu thời gian thực liên quan đến các hoạt động, hàng tồn kho và tài nguyên.
 • Để cung cấp thông tin cập nhật chính xác về việc sử dụng máy, giờ làm việc của mỗi nhân viên, tính toán tiền lương và cảnh báo kịp thời cho các vấn đề tiềm ẩn.

Lợi ích của hệ thống kiểm soát khu vực sản xuất 

Dưới đây là một số lợi ích nổi bật mà SFCS cung cấp –

 • Nó là không giấy tờ.
 • Nó cung cấp toàn bộ tầm nhìn cho những gì xảy ra trên khu vực sản xuất .
 • Các giám sát viên và quản lý thấy mình được trao quyền khi SFCS tạo điều kiện cho họ giám sát toàn bộ phạm vi hoạt động và hoạt động được thực hiện trên khu vực sản xuất .
 • Nó thông báo cho nhân viên về bất kỳ vấn đề nào sắp xảy ra trước để hạn chế hoặc loại bỏ việc mất tài sản hoặc thời gian.
 • Nó cung cấp dữ liệu thời gian thực, có thể định lượng và có thể hành động.
 • Nó cung cấp kế hoạch và lập kế hoạch hoạt động khu vực sản xuất  do đó tăng hiệu quả của người lao động.
 • Nó giúp loại bỏ các lỗi trong tính toán thời gian máy, giờ làm việc, bảng lương công nhân và nhiều hơn nữa.
 • Nó tiết lộ các lỗ hổng hoạt động và nhân viên cũng như các vấn đề liên quan đến tài nguyên và giúp giải quyết kịp thời.
 • Nó làm cho việc ra quyết định dễ dàng cho quản lý bằng cách cung cấp các báo cáo.
 • Nó thúc đẩy ROI của một doanh nghiệp sản xuất.

Các yếu tố của SFCS

Có bốn yếu tố cơ bản của hệ thống kiểm soát khu vực sản xuất  . Họ là –

 • Giao tiếp– Trao đổi tin nhắn trong SFCS.
 • Quản lý dữ liệu– Lưu trữ, viết lại, xóa, nối và ghi dữ liệu thời gian thực.
 • Xử lý– Truy cập dữ liệu và xử lý dữ liệu để đọc và tính toán định lượng.
 • Giao diện người dùng– Dễ học, thân thiện với người dùng, hướng dẫn rõ ràng và thông báo với giao diện người dùng màn hình cảm ứng giúp tăng tốc các tác vụ.

Các tính năng chính của SFCS

Dưới đây là một số tính năng chính quan trọng của SFCS –

 • Tính linh hoạt– SFCS phải phù hợp với những thay đổi về khối lượng sản phẩm hoặc của chính sản phẩm.
 • Khả năng tương tác– SFCS phải đủ mạch lạc để hoạt động trên nhiều nền tảng phần cứng và phần mềm khác nhau.
 • Tính di động– SFCS sẽ có thể hoạt động đa nền tảng. Nếu nó đang làm việc trên một nền tảng phần cứng và hệ điều hành nhất định, thì nó cũng nên hoạt động trên một nền tảng phần cứng và hệ điều hành khác, có thể đạt được bằng ngôn ngữ lập trình tiêu chuẩn và các cuộc gọi hệ điều hành tiêu chuẩn.

Quản lý khu vực sản xuất   – Truyền thông

Những sai lầm và lỗi do thiếu giao tiếp rõ ràng có thể trở nên đắt đỏ trên khu vực sản xuất  . Giao tiếp kém cũng dẫn đến lãng phí thời gian của con người, thời gian của máy và trên hết là những nỗ lực. Các lỗ hổng truyền thông phải là số 0 lý tưởng trên khu vực sản xuất   vì giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được hiệu suất hoạt động cao và quản lý chất lượng.

Tại sao cửa hàng khu vực  giao tiếp có vấn đề?

Các công nhân và nhân viên khác trên khu vực sản xuất   làm việc trong một môi trường hợp tác của con người và máy móc. Vì vậy, các nhân viên không chỉ trao đổi thông tin, mà còn cảm xúc của họ. Các nhiệm vụ trên khu vực sản xuất   chủ yếu đòi hỏi một nỗ lực tập thể của người quản lý, giám sát, công nhân và máy móc. Do đó, giao tiếp và truy cập rõ ràng là một thông tin rất cần thiết, rất quan trọng trong số đó.

Ngoài tất cả các yếu tố nêu trên, giao tiếp kém trên khu vực sản xuất   có thể dẫn đến mất tài sản kinh doanh, nỗ lực và thời gian. Nó cũng có thể dẫn đến việc mất doanh nghiệp trong tương lai. Xem xét tất cả những rủi ro này, chắc chắn rằng giao tiếp trên khu vực sản xuất   có vấn đề.

1 Hệ thống giao tiếp trong khu vực sản xuất

Loại hình giao tiếp trên khu vực sản xuất 

Có hai loại giao tiếp điển hình diễn ra trên khu vực sản xuất   –

 • Machine to Machine (M2M)– Nó được cung cấp bởi các bộ điều khiển tự động hóa để cho phép thực thi quy trình hiệu quả ở cấp độ máy. Trong loại giao tiếp này, các thiết bị giao tiếp trực tiếp với nhau bằng kênh liên lạc có dây hoặc không dây và các giao thức chuyên dụng. Cảm biến và rơle, cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng và mạng cho phép loại giao tiếp này. Các hệ thống truyền thông M2M mới nhất cũng truyền dữ liệu đến các thiết bị di động cá nhân của nhân viên quản lý.
 • Machine to Business (M2B) hoặc Machine to Enterprise (M2E)– Nó được cung cấp bởi các bộ điều khiển tự động hóa để cho phép thực thi quy trình hiệu quả ở cấp quản lý hoặc doanh nghiệp. Trong trường hợp này, phần mềm ứng dụng ở phía nhà cung cấp truy cập dữ liệu khu vực sản xuất   được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu mà không cần vào các quy trình khu vực sản xuất   phức tạp.

Hệ thống thông tin liên lạc khu vực sản xuất

Dưới đây là một số hệ thống truyền thông phổ biến trên khu vực sản xuất   

Kết nối

Nó là một giao thức sản xuất miễn phí tiền bản quyền được thiết kế để kết nối các thiết bị sản xuất trên khu vực sản xuất   với thế giới bên ngoài một cách dễ dàng. Nó sử dụng các tiêu chuẩn Internet được thiết lập tốt như HTTP và XML.

Mô phỏng NC

Nó tạo các tài liệu và báo cáo khu vực sản xuất   tự động ở định dạng HTML và PDF trong quá trình mô phỏng. Công cụ đánh giá 3D của công cụ này rất hữu ích trong khi giao tiếp trên khu vực sản xuất   cũng như với các nhà cung cấp và khách hàng.

Kết nối khu vực sản xuất

Nó cung cấp một kết nối trực tiếp đến từng máy trong cửa hàng. Nó có màn hình cảm ứng thanh lịch dễ dàng giao diện người dùng. Người vận hành khu vực sản xuất   có thể truy cập dữ liệu trực tiếp bằng cách định vị các tệp dữ liệu chính xác cần thiết cho sản xuất, chẳng hạn như các chương trình CNC, danh sách các công cụ và bản vẽ.

 

 

Đăng ký để nhận ebook
Đăng ký để nhận ebook "Ứng dụng IoT" từ chúng tôi.
Đăng ký để được nhận ebook "The Technical Foundations of IoT" và "Building Arduino Projects for the Internet of Things ".