Những vấn đề cơ bản về Shop floor management (Quản lý khu vực sản xuất)

Giới thiệu về hệ thống quản lý khu vực sản xuất

Các công cụ quản lý sản xuất trọng tâm là Lean Production , nhà máy thông minh – smart factory và Công nghiệp 4.0 chính là Shopfloor Management – Quản lý khu vực sản xuất . Nếu không có chương trình Quản lý Shopfloor hiệu quả, các sáng kiến tinh gọn, OPEX và số hóa trong sản xuất bị giới hạn trong các thay đổi về thủ tục và kỹ thuật gây nguy hiểm cho hiệu quả hoạt động và tính bền vững toàn bộ tổ chức. Hệ thống Quản lý Shopfloor sẽ bảo vệ và ổn định kiểm soát hoạt động của các quy trình gia tăng giá trị bằng cách cung cấp các cấu trúc rõ ràng, tổ chức quy trình nghiêm ngặt và Tiêu chuẩn làm việc trên tất cả các phân cấp của công ty.

Đồng thời, Quản lý Shopfloor cũng đóng vai trò là thước đo thành công thực hiện của triết lý Kaizen về cải tiến liên tục. Các vấn đề tái phát, thường là chu kỳ ngắn và quy mô nhỏ trên shopfloor và quán tính của các hoạt động cải tiến là bằng chứng cho thấy nguyên nhân thực sự của vấn đề không được giải quyết mà chỉ là các triệu chứng. Tình huống này cũng thường xảy ra khi thay đổi hệ thống toàn diện được thực hiện, nhưng các quy trình cấp độ hoạt động mới không được ổn định, giám sát, liên tục được cải thiện và liên lạc bởi các nhà quản lý có trách nhiệm cùng với nhóm làm việc.

Quản lý khu vực sản xuất bao gồm các công việc liên quan đến đến việc lập kế hoạch tạm (Pre-plan), lập kế hoạch, nhân sự, chỉ đạo, giám sát và kiểm soát các hoạt động giúp nâng cao hiệu quả và phân tích sản xuất các công việc trên nhằm hướng đến các hoạt động sản xuất / vận hành biểu thị quá trình chuyển đổi nguyên liệu (đầu vào) thành đầu ra mong muốn (sản phẩm / dịch vụ).

Loạt bài viết này sẽ chia sẽ những vấn đề cơ bản nhất trong các giải pháp quản lý khu vực sản xuất (Shop Floor Management) để giúp người đọc có thể có những phương pháp triển khai các công cụ , công nghệ quản lý hiệu quả nhất cho nhà máy của mình.

Phân xưởng sản xuất (Shop floor) là gì?

Định nghĩa khu vực sản xuất là – Khu vực trong một cơ sở sản xuất, nơi lắp ráp hoặc sản xuất được thực hiện, bằng hệ thống tự động hoặc bởi công nhân hoặc kết hợp cả hai. Phân xưởng sản xuất có thể bao gồm thiết bị, kho và khu vực lưu trữ.

Phân xưởng sản xuất là nơi giới thiệu thông số kỹ thuật thiết kế, máy móc và thiết bị sản xuất được sử dụng để sản xuất, các bộ phận được lắp ráp hoặc một số nguyên liệu thô được xử lý. Phân xưởng sản xuất chịu trách nhiệm sản xuất một sản phẩm trung gian hoặc sản phẩm cuối cùng.

Các thành phần của khu vực  sản xuất

Dưới đây là một số thành phần quan trọng của khu vực sản xuất  :

 • Vật liệu– Đây là vật liệu nhân tạo hoặc tài nguyên thiên nhiên. Vật liệu là một phần quan trọng được sử dụng để sản xuất hoặc phát triển một số sản phẩm.
 • Máy móc, Thiết bị và Dụng cụ– Tùy thuộc vào lĩnh vực sản xuất, có nhiều thiết bị cơ khí, điện, điện tử và nhiệt cùng với các công cụ khác nhau được sử dụng trong khu vực sản xuất . Yếu tố này tăng tốc độ sản xuất và cải thiện năng suất của doanh nghiệp.
 • Công nghệ thông tin– Các khu vực sản xuất ngày nay được trang bị Hệ thống kiểm soát khu vực sản xuất (SFC), Hệ thống thực thi sản xuất (MES), Phần mềm quản lý hoạt động sản xuất (MOM), Phần mềm quản lý chất lượng (QMS), Truy xuất dữ liệu thời gian thực từ các hoạt động của khu vực sản xuất và khác giả lập như vậy.
 • Kiểm soát chất lượng– Khi sản phẩm đã sẵn sàng, cần phải trải qua các thử nghiệm và tiêu chí chất lượng nhất định để đáp ứng sự hài lòng của khách hàng. Bộ phận kiểm soát chất lượng của khu vực sản xuất đảm bảo rằng sản phẩm hoàn hảo và đáp ứng sự hài lòng của khách hàng.
 • Store Room– Nó lưu trữ phụ tùng và hàng tồn kho khác như vậy. Nếu có cách bố trí phòng lưu trữ phù hợp, cách quản lý của nó rất sắc sảo và có các SOP phù hợp, chắc chắn sẽ giảm chi phí vận hành ở một mức độ nào đó. Một khu vực sản xuất cập nhật giúp dự đoán ngân sách chính xác.
 • Nhân viên– Đội ngũ nhân viên lành nghề và giàu kinh nghiệm là người đóng góp lớn cho sản xuất thành công trên sàn khu vực sản xuất. Nhân viên như vậy có thể làm việc với các lỗi tối thiểu và sự hoàn hảo tối đa.

Quản lý khu vực sản xuất (Shop Floor Management) là gì?

Sơ đồ sau đây hiển thị các giai đoạn chung của một doanh nghiệp sản xuất / gia công / lắp ráp.

Một khu vực sản xuất là người tham gia của một giai đoạn sản xuất, ban quản lý của nó yêu cầu xử lý và xử lý tất cả các yếu tố liên quan trực tiếp đến sản xuất.

Theo ông Kiyoshi Suzaki (tác giả của Quản lý khu vực sản xuất mới), quản lý khu vực sản xuất đang thực hành ba keypoint chính

 • Genba (Real Location)– Nó đề cập đến vị trí nơi giá trị được tạo ra. Nó có thể là nhà máy hoặc một quy trình kinh doanh.
 • Genbutsu (Real Thing)– Thông tin thực tế của tất cả các vấn đề thay vì thông tin được ghi lại.
 • Genjitsu (Fact)– Lập bản đồ các vấn đề hiện tại và nguyên nhân gốc rễ của chúng với sự trợ giúp của dữ liệu hợp lệ và nhất quán.

Do đó, Suzaki tuyên bố rằng quản lý khu vực sản xuất là một quy trình khép kín để giám sát các vấn đề tại chỗ cũng như tìm ra và loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của chúng.

Mục tiêu của quản lý khu vực sản xuất

Dưới đây là một số mục tiêu quan trọng của quản lý khu vực sản xuất –

 • Định tuyến (routing) chuyển động của vật liệu trên khu vực sản xuất một cách thích hợp.
 • Sắp xếp các thủ tục và quy trình diễn ra trong khu vực sản xuất.
 • Lập kế hoạch lực lượng lao động, tài nguyên và hoạt động.
 • Tìm độ lệch từ các thủ tục và quy trình tiêu chuẩn.
 • Xác định sơ hở trong giao tiếp khu vực sản xuất.

Lợi ích của quản lý khu vực sản xuất

Một số lợi ích quan trọng của quản lý khu vực sản xuất được đưa ra dưới đây –

 • Tăng hiệu quả hoạt động thông qua tiêu chuẩn hóa hoạt động.
 • Giảm sự xuất hiện của lỗi trong công việc.
 • Tìm ra những sơ hở trong sản xuất hoặc quy trình.
 • Tăng năng suất của nhân viên.
 • Tác động tích cực đến doanh thu của một doanh nghiệp sản xuất.

Các loại hình sản xuất chính

Khu vực sản xuất là một phần của ngành công nghiệp . Mỗi tầng Khu vực sản xuất  là khác nhau. Loại Khu vực sản xuất hoàn toàn phụ thuộc vào loại sản phẩm được sản xuất, cách thức thực hiện quy trình hoặc loại máy móc được sử dụng. Những loại sản xuất này được phân loại theo phân loại ngành công nghiệp ở các quốc gia khác nhau.

Phân loại sản xuất theo các loại ngành công nghiệp

Để xem tất cả các loại sản phẩm thường được sản xuất, trước tiên chúng ta hãy hiểu các loại ngành công nghiệp tạo ra các sản phẩm đó. Các ngành công nghiệp được phân loại thành Primary and Secondary (chính và thứ cấp) :

Các ngành công nghiệp chính

Đây là những ngành sử dụng tài nguyên thiên nhiên và tiêu thụ chúng trực tiếp. Chúng được chia thành hai loại –

 • Khai thác– Các ngành công nghiệp này bao gồm khai thác khoáng sản, nước và rút ra các loại sản phẩm khác nhau từ Trái đất, Rừng và Đại dương. Ví dụ, Nông nghiệp, Khai thác khoáng sản, dầu khí, năng lượng,…
 • Chăn nuôi – Thủy sản – Bao gồm các doanh nghiệp làm việc trong việc nhân giống động vật và thực vật. Chăn nuôi, vườn ươm thực vật, nuôi cá, gia cầm là một số ví dụ về các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chăn nuôi và thủy sản.

Các ngành công nghiệp thứ cấp

Các ngành này chủ yếu dựa trên các ngành công nghiệp chính đưa tài nguyên đầu vào của họ. Chúng được chia thành các loại sau :

 • Sản xuất chung (Manufacturing)– Họ sử dụng nguyên liệu thô hoặc bán thành phẩm để biến chúng thành các sản phẩm tốt.
 • Phân tích (Analytics)– Một nguyên liệu thô được phân tích và tách rời.
 • Lắp ráp (Assembly) – Các thành phần khác nhau được kết hợp với nhau để tạo ra một sản phẩm tốt.
 • Tổng hợp (Synthetic) – Nhiều sản phẩm thô được kết hợp để tạo ra một sản phẩm mới. Vi dụ: sợi.
 • Quy trình (Process)– Nguyên liệu thô được chuyển qua các giai đoạn khác nhau để tạo ra một sản phẩm.
 • Xây dựng– Họ sử dụng các sản phẩm của các ngành công nghiệp chính cũng như thứ cấp để xây dựng cơ sở hạ tầng.
 • Dịch vụ– Những ngành này không sản xuất bất kỳ sản phẩm hữu hình nào, nhưng họ làm việc để cung cấp các sản phẩm vô hình như kinh nghiệm và sự hài lòng.

Từ sơ đồ phân loại ngành, có thể thấy rằng không phải tất cả các ngành đều có Khu vực sản xuất . Các công việc khai thác, di truyền và công nghiệp xây dựng đi trên các site khai thác Ngành dịch vụ không có khu vực làm việc cụ thể; bởi vì một dịch vụ cung cấp kinh doanh có thể được thực hiện từ một ngôi nhà hoặc cũng có thể trong các hãng hàng không.

Phân loại các loại Khu vực sản xuất

Các loại Khu vực sản xuất có thể được hiểu theo các quan điểm sau –

Quan điểm theo số lượng sản phẩm

Có hai loại quan điểm này ngụ ý số lượng sản phẩm được sản xuất –

 • Sản xuất hàng loạt(Mass production) : SX hàng loạt bao gồm sản xuất các sản phẩm được tiêu chuẩn hóa một cách hiệu quả với số lượng lớn. Điều này cũng được gọi là sản xuất dòng chảy hoặc sản xuất liên tục. Các tầng Khu vực sản xuất  để sản xuất hàng loạt được trang bị dây chuyền lắp ráp, máy móc và năng lượng ở quy mô lớn. Ví dụ – Sản xuất thức ăn nhanh, hàng tiêu dùng. Các mặt hàng thực phẩm được sản xuất với số lượng lớn, trong đó chi phí sản xuất một sản phẩm duy nhất là rất ít.
 • Sản xuất nhỏ lẻ – Nó liên quan đến việc tạo ra sản phẩm với số lượng đủ. Nó cũng được gọi là sản xuất khối lượng nhỏ. Ví dụ, sản xuất bạch kim nguyên chất.

Bạn đã hiểu rõ hơn về Shop Floor Management là gì phải không ?

Bài tiếp theo : Quản lý Layout và quy trình tại khu vực sản xuất.

Đăng ký để nhận ebook
Đăng ký để nhận ebook "Ứng dụng IoT" từ chúng tôi.
Đăng ký để được nhận ebook "The Technical Foundations of IoT" và "Building Arduino Projects for the Internet of Things ".