Tích hợp IT- OT: thiết kế nền tảng SAP vận hành và bảo trì trong tương lai cho các công ty năng lượng

Các đây không lâu, và nhờ vào sự gián đoạn của các công nghệ mới như HANA và tính di động của các giải pháp, SAP đang chuyển cấp nền tảng Quản lý tài sản doanh nghiệp theo hướng tạo ra các hệ thống tích hợp có thể hỗ trợ người dùng dự đoán và dự báo hiệu quả trong tất cả các quy trình Hoạt động có liên quan và bảo trì (Operations and Maintenance – O & M)

Từ quan điểm Công nghệ, sự chuyển đổi này là một quá trình liên tục với các mức độ trưởng thành khác nhau cả về hệ thống và kiến ​​thức cơ bản (kinh nghiệm). Việc áp dụng nó, mặc dù giá trị cung cấp rõ ràng cho các tổ chức, cũng đầy thách thức vì các công ty có mức độ trưởng thành và chất lượng dữ liệu khác nhau của hệ thống O & M và phương pháp truyền thống là thường xuyên.

Blog01 .jpg

         

Như hình ảnh được sao chép ở trên cho thấy,  chúng ta xác định tối đa 6  kịch bản tích hợp IT – OT tiềm năng cho Quản lý tài sản với các mức độ trưởng thành khác nhau. Mỗi một trong số 6 giải pháp có một đề xuất giá trị rõ ràng và có thể được thông qua trực tiếp hoặc tiến bộ theo lộ trình. Mục tiêu của bài viết này là cung cấp cho các công ty các lựa chọn khác nhau, cho hiện tại và tương lai, cho phép mỗi người thiết kế chiến lược tích hợp IT- OT của riêng mình cho Quản lý tài sản theo các ưu tiên của họ.

Kịch bản 1: Bảo trì dựa trên điều kiện cơ bản (quy tắc đơn giản) dựa trên tích hợp đơn giản với kết nối nhà máy (SAP PCO).

Kịch bản này cung cấp một chiến lược triển khai nhanh chóng cho các công ty, cho phép thiết lập các phối cảnh duy trì dựa trên điều kiện tự động bằng cách truyền dữ liệu cho các cảm biến vào ERP thông qua Module trung gian SAP PCO. Như được mô tả trong đồ họa được sao chép dưới đây, các bản ghi này nhập vào ERP dưới dạng tài liệu đo EAM ảnh hưởng đến các thông số (điểm đo) của thiết bị và vị trí chức năng đã được mô hình hóa trong Kế hoạch bảo trì. Bằng cách mô hình hóa theo cách này, các tài liệu đo lường với các tham số không mong đợi có thể kích hoạt thông báo hoặc bảng làm việc.

Blog02.jpg
Kịch bản 1: Bảo trì dựa trên điều kiện cơ bản (quy tắc đơn giản)

 

Việc thiết lập kịch bản này hỗ trợ các quy tắc CBM (Bảo trì có điều kiện) cơ bản (trong SAP PM hoặc SAP Pco), chẳng hạn như Nhiệt độ> 70 ° C và cung cấp các dự án triển khai tinh gọn và TCO thấp. Mặt khác, kịch bản này không cung cấp các tính năng giám sát nội tại cũng như không cho phép thiết lập các quy tắc tinh vi, chẳng hạn như xu hướng hoạt động của thiết bị.

Kịch bản 2: Xử lý cảnh báo lỗi (Giám sát các quy tắc đơn giản) thông qua tích hợp với thông tin và tích hợp máy (SAP MII)

Kịch bản này bổ sung cho kịch bản trước một nền tảng đáng tin cậy, gần như sẵn sàng để thiết lập để theo dõi tín hiệu (sự kiện) và đưa ra quyết định (Đánh giá sự kiện) như ngừng hoạt động, theo dõi cảnh báo và phân tích KPI. Ánh xạ và tích hợp với ERP được cung cấp cũng như một chức năng có tên Danh mục thông tin nhà máy để ánh xạ với các Tags của hệ thống SCADA / Historian Database. Hệ thống PCO là một phần của ứng dụng MII nên việc tích hợp được bảo mật.

Blog03.jpg
Kịch bản 2: CBM sử dụng MII

 

MII có thể được triển khai rất nhanh dựa trên gói RDS (Giải pháp triển khai nhanh).

Module SAP MII

Kịch bản 3: Bảo trì hoàn toàn dựa trên điều kiện (Quy tắc phức tạp, Xu hướng, tương quan của các giá trị) bằng cách tích hợp với MII và Bộ xử lý luồng sự kiện (SAP ESP)

Việc thiết lập Bộ xử lý luồng sự kiện là do thực tế là nó hỗ trợ luồng dữ liệu giám sát liên tục. Với ứng dụng này, nó có thể được mô hình hóa tương quan, xu hướng và phân tích mẫu với việc tạo thông báo dịch vụ vào ERP để xử lý.

Blog04.jpg

 

Kịch bản 4 đến 6: Thiết lập nền tảng quản lý tài sản tích hợp IT – OT hoàn chỉnh bằng SAP HANA Predictive maintenance

Bằng cách sử dụng HANA (tích hợp với thành phần ESP) trên cảnh quan đã được mô tả, nó có thể được thiết lập phân tích hồi quy cho dữ liệu lịch sử được xác định từ các thiết bị có liên quan cũng như thực hiện phân tích xác minh và phát hiện cha. Mặt khác, dữ liệu cũng có thể được sử dụng để dự đoán và dự báo các tình huống bảo trì.

Blog05.jpg
Kịch bản 4 đến 6: phân tích dự đoán và phân tích được hỗ trợ bởi Nền tảng dữ liệu thời gian thực

 

 

 

 

Nguồn : SAP.com

Đăng ký để nhận tin từ chúng tôi.
Đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất giúp ích cho việc số hóa sản xuất và chuỗi cung ứng của bạn.
Bạn có thể hủy bỏ đăng ký khi cảm thấy thông tin không phù hợp