Browsing: 5G

Theo một thông cáo mới đây, Schneider Electric and Orange, nhà điều hành viễn thông toàn cầu, đã triển khai 5G trong nhà đầu tiên trong lĩnh vực công nghiệp ở Pháp trên các tần số thử nghiệm như một phần của thử nghiệm. Hoạt động từ tháng 3, dự án đồng đổi mới đầu tiên tại nhà máy Le Vaudreuil này nhằm mục đích sử dụng 5G trong môi trường công nghiệp hiện đại để xây dựng các giải pháp kết nối bền vững, có thể mở rộng và đáng tin cậy cho các nhu cầu công nghiệp trong tương lai.

IoT không còn là một giấc mơ viễn vông nữa. Chúng tôi không chỉ vẽ nguệch ngoạc trên khăn ăn cocktail; thay vào đó, sự đổi mới đang tạo ra một thế giới kết nối. Hàng tỷ thiết bị được kết nối này được triển khai trên toàn cầu đang chứng minh lực biến đổi hoàn toàn, và một đấu trường được chuẩn bị cho làn sóng tác động của thủy triều là nhà máy.