Working Smarter by IoT & Digital Transformation
Browsing Tag

BIG DATA

Salesforce thâu tóm công ty Tableau Software 15,3 tỉ USD

Theo gót Google mua lại công ty startup phân tích Looker tuần trước với giá 2,6 tỷ USD , Salesforce hôm nay đã công bố một tin tức lớn trong nỗ lực đẩy mạnh công việc của mình trong việc trực quan hóa dữ liệu và các công cụ để giúp các…

Chuyển đổi kỹ thuật số IoT cho Field Service

Field Service  rất phức tạp và bao gồm nhiều tham số để chẩn đoán tối ưu hóa, cung cấp kỹ thuật viên lành nghề, phân phối các bộ phận chính xác và bảo dưỡng cuối cùng của sản phẩm. Với khả năng kết nối và đặc biệt là với Internet of…