Browsing: cam bien hinh anh

Thị giác máy – Machine Vision là 1 hệ thống sử dụng cảm biến (máy ảnh), xử lý thuật toán phần cứng và phần mềm để tự động hóa các nhiệm vụ kiểm tra trực quan phức tạp hoặc trần tục và hướng dẫn chính xác thiết bị xử lý trong quá trình lắp ráp sản phẩm. Các ứng dụng bao gồm Định vị , Xác định , Xác minh , Đo lường và Phát hiện lỗ hổng .