Browsing: chuc nang PLM

PLM là viết tắt của Quản lý vòng đời sản phẩm (Product Lifecycle Management) . PLM với mục tiêu chính của PLM là phối hợp thông tin, quy trình và con người liên quan đến vòng đời của sản phẩm. Làm như vậy đòi hỏi nhiều lợi ích như ít lỗi sản xuất hơn, lặp lại chu kỳ ít hơn và cuối cùng, tăng tốc độ ra thị trường. Vì PLM tập trung chủ yếu vào toàn bộ vòng đời của sản phẩm, từ ý tưởng đến người tiêu dùng, điều quan trọng đầu tiên là phải hiểu khái niệm về vòng đời sản phẩm và các quy trình thường thấy trong đó.

Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) là một hệ thống quản lý thông tin có thể tích hợp dữ liệu, quy trình, hệ thống kinh doanh và cuối cùng là con người trong một doanh nghiệp mở rộng. Phần mềm PLM cho phép bạn quản lý thông tin này trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí từ ý tưởng, thiết kế và sản xuất thông qua dịch vụ và xử lý.