Browsing: data driven

Công nghiệp 4.0, được kích hoạt bởi sản xuất thông minh hoặc được kết nối, kết hợp sản xuất và vận hành vật lý với các công nghệ kỹ thuật số, Machine Learning và phân tích dữ liệu lớn. Nó tạo ra một hệ sinh thái kết nối và toàn diện hơn về máy móc, tài sản và quy trình có khả năng tự trao đổi thông tin, xác định sự bất thường và kích hoạt các hành động tự động.

Giá trị doanh thu hàng năm mà công nghệ IoT tạo ra trên toàn lĩnh vực bán lẻ toàn cầu trị giá gần 3 nghìn tỷ đô la Mỹ. Khoảng 70% các nhà bán lẻ tin rằng IoT sẽ tác động đáng kể đến cách họ kinh doanh trong tương lai. Tăng trưởng doanh thu, giảm chi phí và tối ưu hóa quy trình kinh doanh là những lợi ích quan trọng nhất mà IoT mang lại cho thị trường bán lẻ. Ngoài ra, các công cụ IoT giúp bạn có thể biết khách hàng tốt hơn bao giờ hết và cung cấp thông tin cho các dịch vụ phù hợp.