Browsing Tag

digitalization manufacturing

Số hóa nhà máy : Đường đến Công nghiệp 4.0

Số hóa nhà máy là gì Ở nơi mà máy móc và máy tính xử lý tới 75% chuỗi giá trị sản phẩm và con người chỉ tập trung vào việc phát triển sản phẩm, khởi động quá trình sản xuất. Nơi đó, mọi thứ được tự động hóa thông qua khoảng 1.000 bộ điều…