Browsing Tag

EAM

Tích hợp IT- OT: thiết kế nền tảng SAP vận hành và bảo trì trong tương lai cho các công ty năng…

Các đây không lâu, và nhờ vào sự đột phá của các công nghệ mới như HANA và tính di động của các giải pháp, SAP đang chuyển cấp nền tảng Quản lý tài sản doanh nghiệp theo hướng tạo ra các hệ thống tích hợp có thể hỗ trợ người dùng dự đoán và…
Đọc thêm...