Working Smarter by IoT & Digital Transformation
Browsing Tag

edge computing

Edge Computing : nơi hội tụ IT / OT Điển hình

Dự đoán vào Năm 2023, sẽ  có 41,8 tỷ cảm biến và bộ truyền động sẽ được bán trên toàn cầu . Dữ liệu sẽ được thu thập ở nhiều biên , chẳng hạn như giàn khoan dầu, xe cộ, máy sản xuất và vô số các hệ thống và thiết bị khác đã hoặc sẽ sớm tạo…