Browsing Tag

edge computing

Tích hợp Blockchain và IoT (Phần 1)

Sự giao thoa giữa blockchain và Internet of Things (IoT) đã nổi lên như một trong những trường hợp sử dụng hứa hẹn nhất cho blockchain. Chúng ta thường nghe về các hệ sinh thái từ máy sang máy (M2M) tự trị, một ngày nào đó sẽ chạy trên…