Browsing: he thong IoT

Kiến trúc IoT cũng chứa các thành phần quản lý người dùng và thiết bị để cung cấp chức năng ổn định và an toàn cho mọi thứ và kiểm soát các vấn đề truy cập của người dùng. Phát triển kiến ​​trúc IoT của một giải pháp cụ thể, điều quan trọng là phải tập trung vào tính nhất quán (chú ý đầy đủ đến mọi yếu tố của kiến ​​trúc IoT và khiến chúng hoạt động cùng nhau), linh hoạt (cơ hội để thêm chức năng mới và logic mới) và tích hợp với hệ thống doanh nghiệp ( hợp tác với các giải pháp IoT mới với các giải pháp IT doanh nghiệp đã triển khai trước đây như ERP, MES, WMS, hệ thống quản lý phân phối và hơn thế nữa).