Working Smarter by IoT & Digital Transformation
Browsing Tag

iiot

Edge Computing : nơi hội tụ IT / OT Điển hình

Dự đoán vào Năm 2023, sẽ  có 41,8 tỷ cảm biến và bộ truyền động sẽ được bán trên toàn cầu . Dữ liệu sẽ được thu thập ở nhiều biên , chẳng hạn như giàn khoan dầu, xe cộ, máy sản xuất và vô số các hệ thống và thiết bị khác đã hoặc sẽ sớm tạo…

Vai trò của MES trong thế giới IIoT

Khi Internet vạn vật công nghiệp (IIoT) tiếp tục đạt được động lực trong sản xuất, nhiều người tự hỏi về tương lai của các hệ thống thực thi sản xuất và mối quan hệ của chúng với các sáng kiến ​​số hóa. Hệ thống MES có biến mất trong tương…