Working Smarter by IoT & Digital Transformation
Browsing Tag

iiot

Middleware IIoT Platform và những ứng dụng

Như chúng ta đã thấy trong IIoT, không có một giải pháp nào cho mọi tình huống thực tế nên trong hầu hết các trường hợp, chúng ta sẽ phải triển khai một số giao thức và công nghệ để đáp ứng các yêu cầu và sau đó tích hợp chúng theo một cách…

Ứng dụng Edge Computing trong các dự án IIoT (Phần 2)

Khi các điện toán đám mây được giới thiệu lần đầu tiên, xu hướng chuyển sang mọi thứ vào đám mây, nhưng do độ trễ của mạng và chi phí để truyền một lượng lớn dữ liệu, các nhiệm vụ hợp lý hơn vẫn được đặt tại biên. Với sự cải thiện về sức…