Browsing Tag

lap ke hoach san xuat

Hệ thống MES là gì ? Vì sao doanh nghiệp sản xuất cần hệ thống MES – Hệ thống thực thi sản xuất ?

Hệ thống MES là gì ? MES (Manufacturing Execution System) là một hệ thống quản lý sản xuất tích hợp tập trung vào giám sát khu vực sản xuất, kiểm soát, hậu cần, theo dõi lịch sử và quản lý chất lượng sản phẩm theo thời gian thực với mục tiêu nâng cao năng suất và hiệu quả kinh doanh. MES cung cấp thông tin hữu ích để tối ưu hóa sản xuất và theo dõi tất cả dữ liệu sản xuất ngay tại thời điểm hoạt động. Là một hệ thống thông tin tích hợp chuẩn, MES không chỉ phục vụ như một trung tâm thông tin giữa các hệ thống doanh…

Làm thế nào để tối ưu hóa kế hoạch sản xuất

Sản xuất cần nhiều công nhân hơn hay chỉ cần lập kế hoạch tối ưu hóa ? Hầu hết các nhà sản xuất có ba mục tiêu chính: Tăng chất lượng, nâng cao hiệu quả và nâng cao năng suất của người lao động. Một lĩnh vực thường bị bỏ qua nhưng có thể giúp đạt được những mục tiêu này là lập kế hoạch. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng một cái nhìn sâu hơn về quy trình có thể làm nổi bật nơi lập lịch có thể ảnh hưởng đến từng mục tiêu trong ba mục tiêu. Trong lịch sử, lịch trình giữa các nhà máy là tương đối cơ bản, có ba ca - thứ nhất, thứ…

Để lại thông tin để được nhận Ebook IoT & Smart Factory

Đăng ký để nhận Ebook  "Hướng dẫn cơ bản về Smart Factory & IoT "

Bạn đã đăng ký thành công ! Xin kiểm tra email để hoàn tất !