Browsing Tag

LORA

19 ứng dụng tốt nhất của LoraWAN

LoRaWAN hỗ trợ một loạt các ứng dụng IoT, áp dụng cho nhiều vertical market. Dưới đây là danh sách đầy đủ 19 case study theo thống kê của LoRaWAN Senet, nơi cung cấp cơ sở hạ tầng LoRaWAN ở 80 quốc gia. Nhiều trong số chúng, hoặc ít nhất là…
Đọc thêm...