Working Smarter by IoT & Digital Transformation
Browsing Tag

machine vision

Intel OpenVINO: Chiến lược AI & Machine Vision tuyệt vời !

Trong nhiều năm qua, Intel INTC đã mua lại bốn công ty để mở rộng thị trường AI: Nervana, Movidius, MobileEye và Altera. Gần đây nhất Bây giờ công ty đã công bố một chiến lược phần mềm mới đó là Intel OpenVINO để thống nhất các dịch vụ này…