Browsing Tag

machine vision

Thị giác máy tính (Computer Vision) trong sản xuất

Về mặt công nghệ số, Thị giác máy tính (computer vision) đã ra lâu đời và Thị giác máy tính (Computer vision) là một yếu tố thiết yếu của tự động hóa và sẽ rất quan trọng đối với việc tạo ra các nhà máy thông minh - smart factory của Công…