Browsing Tag

MES là gì

Con người và dữ liệu trong MOM và PLM trong xu thế IIOT

Quản lý quy trình sản xuất trong xu thế IIOT Quản lý quy trình sản xuất (MPM) giải quyết việc thiết kế các quy trình sản xuất từ ​​thiết kế sản phẩm đến kỹ thuật đến sản xuất BOM nguyên vật liệu và nó xác định cách thức sản phẩm sẽ được xây…