Browsing Tag

MES là gì

Triển khai MES – Giới thiệu một số giải pháp MES thông dụng

MES là hệ thống máy tính được sử dụng trong sản xuất , để theo dõi và ghi chép việc chuyển đổi nguyên liệu thô thành hàng hóa thành phẩm. MES cung cấp thông tin giúp các nhà sản xuất ra quyết định sản xuất hiểu được các điều kiện hiện tại trên khu vực sản xuất có thể được tối ưu hóa để cải thiện sản lượng sản xuất như thế nào.MES hoạt động trong thời gian thực để cho phép kiểm soát nhiều yếu tố của quá trình sản xuất (ví dụ: đầu vào, nhân sự, máy móc và các dịch vụ hỗ trợ ). Trong khuôn khổ bài viết, SmartFactoryVN xin…

Để lại thông tin để được nhận Ebook IoT & Smart Factory

Đăng ký để nhận Ebook  "Hướng dẫn cơ bản về Smart Factory & IoT "

Bạn đã đăng ký thành công ! Xin kiểm tra email để hoàn tất !